Pääsyvaatimukset

Tutustu erikoisrajajääkärikoulutuksen pääsyvaatimuksiin:

 

Näin haet erikoisrajajääkäriksi

  1. Hae erikoisrajajääkäriksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen hakujärjestelmä aukeaa noin 6 kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika seuraavan vuoden heinäkuun saapumiserään päättyy 6.12. Täytä hakemus Puolustusvoimien verkkosivuilla: sähköinen asiointi.
  2. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärintodistuksen terveydentilastasi (T-todistus) pdf tai jpeg-muodossa (enintään 6 kuukautta vanha). Todistuksesta tulee selvitä kuuloluokka, näöntarkkuus ja värinäkö. 

Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla osoitteesta erikoisrajajaakariksi(a)raja.fi.

Voit hakea erikoisrajajääkäriksi, vaikka olisit jo aloittanut palveluksen muualla

Voit hakea erikoisrajajääkäriksi, vaikka olisit astumassa tai olisit jo astunut palvelukseen johonkin toiseen joukko-osastoon. Jos sinut tällaisessa tapauksessa hyväksytään erikoisrajajääkärikoulutukseen, palvelus toisessa joukko-osastossa keskeytetään ja sinut määrätään HSL-lomalle, kunnes palvelus erikoisrajajääkärikomppaniassa alkaa. Emme kuitenkaan hyvitä muualla palveltua aikaa, vaan erikoisrajajääkärikoulutus kestää kaikilla 347 vuorokautta.

Lähetä hakemus vasta palvelukseen astumista edeltävänä vuonna 6.12. mennessä.
Lisätietoja saat Raja- ja merivartiokoululta tai aluetoimistostasi.

Erikoisrajajääkärikoulutuksen valintakokeet

Valintakokeet sisältävät fyysiset ja psykologiset soveltuvuustestit sekä lääkärintarkastuksen. Kaikki fyysiset testit suoritetaan samana päivänä, mikä lisää testin rasittavuutta huomattavasti.
Fyysisistä testeistä jatkoon päässeet jatkavat valintakoetta seuraavana päivänä psykologisilla testeillä. Hakija saa tietää ainoastaan fyysisten testien pistemäärät. Muut valintaan vaikuttavat tulokset eivät ole julkisia. Viimeinen karsiva tekijä voi olla lääkärintarkastus, joka pidetään testien jälkeen.

Järjestämme valintakokeet vuosittain tammikuussa Immolan varuskunnassa Imatralla. Valintakokeeseen valitut saavat sähköpostitse ilmoituksen joulukuussa. Samalla ilmoitamme valituille valintakokeiden tarkemman ajankohdan ja muut lisätiedot. Valintakokeiden jälkeen kurssille valitut saavat sähköpostitse ilmoituksen huhtikuun alkuun mennessä. Uudet erikoisrajajääkärit aloittavat 347 päivän palveluksensa heinäkuussa.

Kysy valintakokeista ensisijaisesti sähköpostilla erikoisrajajaakariksi(a)raja.fi tai puhelimitse valintasihteeriltä 029 542 9720. 

Fyysisten testien sisältö ja pisteytys

 

Kolme varusmiestä taisteluvarusteissa etenee maastossa, taustalla oranssi savu.