Tältä sivulta löydät yhdeksän toimenpidekorttia. Näiden toimenpidekorttien tarkoitus on toimia muistilistoina yleisimpiä hätä- ja onnettomuustilanteita varten. Kortit on tarkoitettu käytettäviksi kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla – niin merialueella kuin sisävesilläkin. Niissä on huomioitu kotimaanliikenteen matkustaja-alusten erityispiirteet, esimerkiksi matkustajien pitäminen tietoisena tapahtumista.

Ennakointi on paras tapa ehkäistä onnettomuuksia vesillä. Tästä syystä kortteihin on hyvä tutustua etukäteen koko miehistön voimin ja harjoitella niissä käsiteltyjä asioita. Oman liikennealueen tunteminen on erityisen tärkeää nopean avunsaannin takaamiseksi. Liikennealueen satamien osoitteet on syytä selvittää ennalta, jotta ambulanssi voidaan tarvittaessa ohjata nopeasti oikeaan paikkaan.

Kotimaanliikenteen matkustaja-alusten miehistö voi usein olla hyvin pieni. Tästä syystä on usein syytä käyttää apuna kykeneviä matkustajia. Esimerkiksi pelastusliivien pukemisen ohjeistamiseen ja kokoontumispaikalle siirtymiseen voi tarvittaessa käskeä soveltuvia matkustajia miehistön avuksi.

Tarkennuksena seuraavat seikat kortteihin liittyen:

 • Kortit eivät ole sitovia, eivätkä velvoittavia
 • Kortteja voi muokata oman tarpeen mukaan
 • Kortteja voi vapaasti käyttää kaikilla alustyypeillä
 • Tyhjille viivoille voi tehdä omia lisämerkintöjä
 • Etenkin hälytysohje on hyvä sijoittaa ohjaamoon siten, että se on helposti saatavilla.

Näiden toimenpidekorttien laadintaan on osallistunut edustajia seuraavista organisaatioista:

 • Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi
 • Päijännematkat Koskinen Oy
 • Rajavartiolaitos
 • Sisäministeriön Pelastusosasto
 • Suomen Lauttaliikenne Oy, Finferries
 • Suomen Meripelastusseura
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Veka-Line Oy

Toimenpidekortit

 1. Hätäilmoitus (pdf)
 2. Mies yli laidan (MOB) (pdf)
 3. Black out (pdf)
 4. Aluspalo (pdf)
 5. Hätäankkurointi (pdf)
 6. Sairaskohtaus (pdf)
 7. Karilleajo/yhteentörmäys (pdf)
 8. Pelastautuminen vedessä (pdf)
 9. Aluksen jättö (pdf)