Rajavartiolaitos pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste on tehty sivustosta www.raja.fi. Seloste on laadittu 26.4.2022 (päivitetty 5.7.2023). Tässä selosteessa kerromme sivuston saavutettavuuden tilasta ja mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. 

Saavutettavuuden tila

Olemme arvioineet verkkopalvelun saavutettavuutta Siteimprove-työkalun avulla. Arvioinnin mukaan sivusto ei täytä kaikkia A- ja AA-tason saavutettavuuskriteereitä (WCAG 2.1). Sivustolle tehdään jatkuvasti saavutettavuuskorjauksia ja tämän työn tukena on Rajavartiolaitoksen ajantasainen saavutettavuussuunnitelma.

Verkkopalvelun keskeiset puutteet on kuvattu tässä selosteessa.

Jos tarvitsemasi sisältö ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected].

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Kuvien tekstivastineet 

Sivustolla on kuvia, joista puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Tällaisia kuvia ovat esimerkiksi jotkin ikonit, vektorikuvat ja tavalliset kuvituskuvat. Toisin sanoen ruudunlukijakäyttäjät eivät saa tietoonsa kuvien sisältöä. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) 

Kontrastit

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa, joissakin kuvissa ja aktiivisten kohteiden korostamisessa. (WCAG 1.4.3, 1.4.5, 1.3.1) 

Navigoiminen avustavilla teknologioilla

Sivuilla on linkkejä ilman tekstivastinetta. Linkin tarkoitus voi jäädä käyttäjälle epäselväksi ennen linkin varsinaista klikkaamista. (WCAG 2.4.4)

Sivuilla on painikkeita ilman tekstivastineita. Tällöin avustavaa teknologiaa käyttävä vierailija ei kykene käyttämään kuvina tai kuvakkeina esitettyjä painikkeita. (WCAG 4.1.2)

Verkkolomakkeen CAPTCHA-toiminto

CAPTCHA on tekstiä sisältävä kuva, jonka tarkoitus on varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone. Anna vihje -lomake ei sisällä vaihtoehtoisia CAPTCHA-muotoja. Tällöin avustavaa teknologiaa käyttävä vierailija ei kykene käyttämään lomaketta. (WCAG 1.1.1)
 
Vihjeen voi antaa myös Rajavartiolaitoksen vihjepuhelimeen joko ääni-, teksti- tai multimediaviestinä. Uusia ratkaisuja saavutettavuuden parantamiseksi etsitään palvelun teknisessä jatkokehittämisessä.

Sosiaalinen media

Sivustolta ohjataan Rajavartiolaitoksen hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, X (Twitter), Instagram, LinkedIn). Kaikessa videosisällössä ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. (WCAG 1.2.2 ja 1.2.3)

Sosiaalisessa mediassa olevissa kuvissa vaihtoehtoisten tekstien (ns. alt-tekstien) käännökset puuttuvat joistain kuvista. Toisin sanoen ruudunlukijakäyttäjät eivät saa tietoonsa kuvien sisältöä. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Sosiaalisessa mediassa samassa postauksessa saattaa olla kahta eri kieltä. Tällöin kielen tunnistuksessa saattaa olla haasteita ruudunlukuohjelmia käytettäessä. (WCAG 3.1.1)

Haitari-esitystapa

Haitari-elementistä kahdella tai useammalla sivun elementillä on sama id-arvo. Tämä tarkoittaa, että ruudunlukuohjelmia käyttävälle sivun eri elementtien hierarkian ymmärtäminen voi olla vaikeaa. (WCAG 4.1.1)

Haitari-esitystavalla tarkoitetaan sivuston sisältöä, jossa otsikkoa tai tekstiä klikkaamalla sen alapuolelle avautuu lisää tekstiä tai muuta sisältöä.

PDF-tiedostot

Tiedostoissa voi olla kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

Kaikissa tiedostoissa ei ole ohjelmallista rakennetta, jolloin ruudunlukija ei voi päätellä PDF-tiedoston elementtejä tai lukujärjestystä. (WCAG 1.3.1)

Tiedostoissa voi olla puutteita otsikoinneissa, kielimäärityksissä ja metatiedoissa. (WCAG 2.4.2)

Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esimerkiksi tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotason merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)

Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, kuten tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)

Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

Sivustolta ohjataan Rajavartiolaitoksen hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), jolla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Tällaisessa videosisällössä ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. Aiemmin kuin 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Verkkopalvelussa on arkistoituja sisältöjä, kuten dokumentteja ja tilasto- ja tutkimustietoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia.

Aiemmin kuin 23.9.2019 arkistoituun sisältöön ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia. Arkistoituun verkkosivustoon tai sen sisältöön ei tehdä muutoksia, sitä ei päivitetä, eikä sitä tarvita aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille niin pyrimme korjaamaan puutteen mahdollisimman pikaisesti. Jos tarvitsemasi sisältö ei ole vielä saavutettava, otathan meihin yhteyttä ja tarjoamme tiedon saavutettavassa muodossa.

Ota yhteyttä sähköpostilla: [email protected]

Raja.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Rajavartiolaitoksen viestintä.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille Rajavartiolaitokseen. Vastaamme palautteisiin kahden (2) viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten palautteen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
vaihde 0295 016 000