Tillgänglighetsutlåtande

Gränsbevakningsväsendets webbplats uppfyller för närvarande inte tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Man har inlett åtgärder för att göra webbplatsen tillgänglig. 

Du kan ge respons angående tillgängligheten via e-post till adressen [email protected]

Om du behöver rådgivning om användningen av webbtjänsterna kan du skicka e-post till [email protected] eller ringa växeln på 0295 420 000.

Problem angående tillgängligheten kan också anmälas till Regionförvaltningsverket med tillhörande webblankett.