Information om oss

Gränsbevakningsväsendet lyder under inrikesministeriet och är en yrkeskunnig, pålitlig och samarbetskunnig expert på inre säkerhet.