Ta med ett samtyckesdokument

Förutom resehandlingen ska du ta med dig ett samtyckesdokument av vilket det framgår att du har tillstånd att resa ensam eller i sällskap av någon annan vuxen person än dina föräldrar eller din lagliga vårdnadshavare. I Finlands nationella lagstiftning ställs inga krav på en särskild handling av vilken det framgår att vårdnadshavaren har gett sitt tillstånd för barnets resa, men vi rekommenderar att ett samtyckesdokument uppgörs.

Samtyckesdokumentet kan formuleras fritt, och dina vårdnadshavare kan göra upp det själva. Det är bra att dokumentet innehåller den minderåriges uppgifter, information om resan samt vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och underskrifter.

Kontrollera destinationsstatens och transportbolagens resekrav

Om du reser från Finland till utlandet, lönar det sig för dig eller din vårdnadshavare att också kontrollera hos myndigheterna i destinationsstaten, vilka resekrav som ställs på minderåriga. 

Vi rekommenderar att ni före avresan också kontrollerar vilka resekrav som ställs av transportbolaget. Till exempel många flygbolag kräver att en minderårig resenär har ett officiellt resetillstånd för vilket flygbolagen har särskilda blanketter.