Hoppa till innehåll

Inresebegränsningarna för ryska medborgare fortsätter genom statsrådets principbeslut som utfärdades den 6 juli 2023. Läs mer om restriktionerna.

Koristeellinen kuva; ilmakuva Suomen luonnosta.

Gränssäkerhet, sjöräddning, bekämpning av miljöskador, försvarsberedskap 

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden.