Välkommen till Gränsbevakningsväsendets nya webbplats! 

Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad. Vi kompletterar innehållet under våren 2021.
 

Koristeellinen kuva; ilmakuva Suomen luonnosta.

Gränsbevakningsväsendet

Gränssäkerhet, sjöräddning, bekämpning av miljöskador, försvarsberedskap – 
Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden.