På hösten 2023 ökade olaglig inresa vid Finlands östgräns på ett betydligt sätt. De olagliga inresorna upphörde i och med att alla gränsövergångsställen vid östgränsen stängdes. Företeelsen fortsatte ändå omedelbart efter att Finland öppnat en del av gränsövergångsställena och därmed stängde Finland sin hela östgräns igen 15.12.2023.

Målet med beslutet var att stanna hela företeelsen av olaglig inresa vid Finlands östgräns. På basen av observationerna som Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter har gjort och uppgifterna de fått, är det tydligt att de olagliga inresorna inträffade på grund av påverkan av en främmande stat eller andra aktörer. Företeelsen anknöt sig också till internationell brottslighet.

Efter att beslutet trätt i kraft har de olagliga inresorna vid Finlands östgräns tills vidare upphört. På basen av de uppgifter som myndigheterna har samlat är det mycket sannolikt att hotet om att företeelsen inleds på nytt och utvidgas såsom man tidigare upplevt. Företeelsen orsakar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland. Om de olagliga inresorna fortsätter tryggas inte inreseförfarandets saklighet. Därför hålls hela Finlands östgräns stängd tills den 14 april 2024.

Beslutet baserar sig på gränsbevakningslagen, enligt vilken statsrådet kan besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Statsrådet kan besluta att ansökan om internationellt skydd ska koncentreras till ett eller flera gränsövergångsställen vid riksgränsen i Finland. (16 § i gränsbevakningslagen).

Beslutet är i kraft 12.2.–14.4.2024.

Stängandet av gränsövergångsställen

På landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa och Vartius gränsövergångsställen stängda fram till den 14 april 2024.

Ansökan om internationellt skydd

Ansökan om internationellt skydd har koncentrerats till gränsövergångsställen öppna för flyg- och sjötrafik.

Påverkan på gränsöverskridare och kommersiell trafik

Det är inte möjligt att passera gränsen mellan Finland och Ryssland under beslutets giltighetstid.

Beslutet gäller också den kommersiella trafiken som passerar landgränsen. Vainikkala järnvägstrafik utgör ett undantag.

Också finska medborgare ska använda sådana gränsövergångsställen som är öppna för flyg- och sjötrafik.

Man kan inte ansöka om internationellt skydd på gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland.

Beslutet påverkar inte utresor från Finland. Varje person har rätt att lämna landet via öppna gränsövergångsställen.

Ytterligare information om gränsövergångsställen: Kontaktuppgifter | Gränsbevakningsväsendet