Denna tipsblankett är avsedd för att förmedla icke-brådskande information till Gränsbevakningsväsendet.

Med den här blanketten kan du anmäla observationer om gränsöverskridande brottslighet. Sådana observationer är till exempel 

  • människohandelsbrott
  • människosmugglingsbrott
  • brott i anslutning till olaglig inresa  
  •  brott i anslutning till gränsövergång
  • jakt- och fiskebrott (naturresursbrott)
  • miljöbrott i havsområdet, såsom olje- och kemikalieutsläpp. 

I nödfall ska du kontakta nödnumret 112 eller i en nödsituation till havs sjöräddningens larmnummer 0294 1000.

Brottsanmälningar tas inte emot via den här blanketten. Du kan lämna in en brottsanmälan elektroniskt på polisens webbplats.

"Ge ett tips" blanketten är inte fullt tillgänglig. Du kan också lämna ett tips via Gränsbevakningsväsendets tipstelefon på numret +358 295 420 001 via ljud-, text- eller multimediameddelande.

Om du vill ge respons på vår verksamhet eller webbplats ska du använda responsblanketten.

Vi ber dig skicka respons på webbtjänstens tillgänglighet från din egen e-post till adressen kirjaamo(at)raja.fi. Närmare anvisningar om hur man ger tillgänglighetsrespons finns i tillgänglighetsutlåtandet.

Fyll i blanketten Ge ett tips