Inom projektet D4FLY utvecklas säkrare lösningar för gränstrafiken

Inom ramen för D4FLY-projektet utvecklas metoder för att identifiera, minska och undvika sårbarheter vid identifiering i gränsövervakningen. Projektet syftar till att skydda Europas gränser mot allvarlig organiserad brottslighet. Inom D4FLY-projektet utreds och utvecklas ny teknologi för identifiering och verifiering av dokument.

D4FLY fokuserar på att förbättra kvaliteten och effektiviteten vid fastställandet av identitet vid gränsöverskridningar på land, till havs och i luften. Projektet producerar snabbare och säkrare lösningar för gränstrafiken.

D4FLY är ett forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionens program Horisont 2020. I projektet deltar 19 aktörer från elva europeiska länder. Gränsbevakningsväsendet deltar i projektet som utomstående expert.

Läs mer på projektets engelskspråkiga webbplats: www.d4fly.eu.

D4FLY logotyp.