D4FLY-hankeella kehitetään turvallisempia rajaliikenteen ratkaisuja

D4FLY-hankeessa kehitetään keinoja identifioida, vähentää ja välttää haavoittuvaisuuksia identiteetin tunnistamisessa rajavalvonnassa. Hankkeen toiminta tähtää Euroopan rajojen turvaamiseen vakavalta järjestäytyneeltä rikollisuudelta. D4FLY-hankkeessa selvitetään ja kehitetään uutta teknologiaa identiteetin ja asiakirjojen varmentamiseen.

D4FLY keskittyy parantamaan identiteetin varmentamisen laatua ja tehokkuutta maalla, merellä ja ilmateitse tapahtuvissa rajanylityksissä. Hankkeella tuotetaan nopeampia ja turvallisempia rajaliikenteen ratkaisuja.

D4FLY on tutkimus- ja innovaatiohanke, jota rahoitetaan Euroopan komission Horisontti2020-ohjelmasta. Tutkimukseen osallistuu 19 toimijaa yhdestätoista Euroopan maasta. Rajavartiolaitos osallistuu hankkeeseen ulkopuolisena asiantuntijana.

Lue lisää projektin englanninkielisiltä verkkosivuilta.

D4FLY logo.