Rajavartiolaitoksen organisaatio

Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta (joka toimii myös sisäministeriön rajavartio-osastona), Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu.

Rajavartiolaitoksen johto

Rajavartiolaitoksen päällikkö

kenraaliluutnantti
Pasi Kostamovaara

Rajavartiolaitoksen esikunta

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö

kontra-amiraali
Markku Hassinen

Henkilöstöosasto

Osastopäällikkö
lippueamiraali
Tom Hanén

Raja- ja meriosasto

Osastopäällikkö
kenraalimajuri
Matti Sarasmaa

Teknillinen osasto

Osastopäällikkö
prikaatikenraali
Jari Tolppanen

Oikeudellinen osasto

Osastopäällikkö
Sanna Palo

Suunnittelu- ja talousyksikkö

Yksikön päällikkö
eversti
Jaakko Olli

Hallintoyksiköt

Kaakkois-Suomen rajavartiosto

komentaja
eversti
Mika Rytkönen

Pohjois-Karjalan rajavartiosto

komentaja
eversti
Matti Pitkäniitty

Kainuun rajavartiosto

komentaja
eversti
Tuomas Laosmaa

Lapin rajavartiosto

komentaja
eversti
Jarkko Alén

Suomenlahden merivartiosto

komentaja
kommodori
Risto Jääskeläinen

Länsi-Suomen merivartiosto

komentaja
kommodori
Marko Tuominen

Vartiolentolaivue

komentaja
kommodori
Matti Lallukka

Raja- ja merivartiokoulu

johtaja
eversti
Marko Saareks