Rajavartijan peruskurssin ilma-alushuolto-opintosuunnan opiskelupaikoilta valmistuneet voivat aloittaa työskentelyn ilma-alusasentajan tai huoltomekaanikon tehtävissä Vartiolentolaivueen Helsingin tukikohdassa. Muutaman vuoden sisäisen lisäkoulutuksen jälkeen tehtävä voi olla lentävässä ilma-aluksen miehistössä lentomekaanikkona Helsingin, Turun tai Rovaniemen tukikohdassa.

Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien tarvitseman lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla. Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Valvontalentokoneiden keskeisenä tehtävänä on lisäksi merellinen ympäristövalvonta.

Vartiolentolaivue vastaa omien ilma-alustensa lentokelpoisuudesta ja toteuttaa ilma-alusten vaatimat huoltotoiminnot itsenäisesti omana työnä ja tarvittavin osin ostopalveluina. Ilma-alukset ylläpidetään aina hyvässä toimintakunnossa siten, että lentotehtävät voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Voidaksesi hakea ilma-alusasentaja/huoltomekaanikko-opiskelijapaikoille (valtiolle.fi) sinulla tulee olla ilma-alusasentajan, helikopteriasentajan tai lentokoneasentajan perustutkinto.

Terveyteen liittyvät vaatimukset:

  • palveluskelpoisuusluokka A
  • ilmailulääketieteelliset terveysvaatimukset (EU Part MED, Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset), Luokka 2 pl. mielenterveys ja näkö, joissa Luokka 1 vaatimukset
  • näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 ilman silmälaseja (merenkulkutehtävissä 1,0)
  • normaali väriaisti (todistuksesta tulee ilmetä, että testi on tehty Ishiharan 24 taulun värinäkötestillä ja siinä saa olla enintään 2 virhettä)
  • kuuloluokka I−II. Kuulon tulee täyttää Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen (TTO 2012) mukaisesti palveluskelpoisuusluokka A:n kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuulon tulee keskitaajuuksilla olla (500−2000 Hz) olla 20 dB tai parempi
  • ei toimintakykyä haittaavaa tai uhkaavaa kroonista sairautta, vaikeasti tai jatkuvasti oireilevaa tai säännöllistä lääkitystä vaativaa ihottumaa taikka haittaavia allergioita
  • ei merkittävää fyysistä tuki- ja liikuntaelimistön poikkeavuutta (mukaan lukien pituus ja paino) ja hyvä fyysinen toimintakyky.

Katso muut vaatimukset rajavartijan peruskurssille.

Mekaanikko huoltaa helikopteria hallissa.

Miten ilma-aluksia huolletaan ja korjataan? Lue juttu Rajamediasta.