Risteilyalusten rajatarkastuksista Helsingin satamissa vastaa Sataman rajatarkastusyksikkö, samoin viisumien myöntämisestä merimiehille. Viisumien myöntäminen tapahtuu erikseen sovittaessa Suomenlahden merivartioston tiloissa Länsisatamassa, osoitteessa Tyynenmerenkatu 8. Maksu peritään myöntämisen yhteydessä käteisellä 60 euroa. Viisumin myöntämisestä rajatarkastusten yhteydessä säädetään viisumisäännöstössä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009).

Lisätietoja ja viisumien myöntämisestä sopiminen:

  • Suomenlahden merivartiosto / Länsisatama puh. +358 295 426 200 fax +358 295 411 543
  • Helsingin Rajatarkastusosasto puh. 0295 426 600
  • Länsi-Suomen merivartiostossa Ahvenanmeren, Saaristomeren ja Pohjanlahden satamien osalta viisumien myöntämisestä sopiminen: Meripelastuskeskus Turku puh. +358 294 1040