Rajavartiolaitoksen strategia 2030

Rajavartiolaitoksen toiminnan päämäärät ja strategiset linjaukset

1. Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitoksen kansainvälinen toiminta lisää Suomen ja Euroopan turvallisuutta.

2. Meriturvallisuus

Merellä ylläpidetään jatkuva läsnäolo ja korkea johtamis- ja toimintavalmius kaikkiin turvallisuustehtäviin. Suomen meripelastus- ja ympäristövahinkojen torjuntajärjestelmä pystyy osoittamaan kaikille hädässä oleville apua ja torjumaan ympäristövahingot.

3. Sotilaallinen maanpuolustus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksen valmius ja kyky alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja sotilaalliseen maanpuolustukseen on välitön. Osana Suomen kansallista puolustusjärjestelmää Rajavartiolaitos osallistuu Naton yhteiseen puolustukseen.

Strategian mahdollistajat

1. Henkilöstö

Rajavartiolaitoksen henkilöstö on luotettavaa, ammattitaitoista ja yhteistyökykyistä. Rajavartiolaitos on haluttu työpaikka. Henkilöstö on motivoitunutta, työkykyistä ja hyvinvoivaa.

2. Tekniset tukipalvelut

Rajavartiolaitoksella on suorituskykyinen ja hyvin ylläpidetty kalusto, tekniikka ja- toimitilat. Häiriö- ja poikkeusoloissa toiminnan jatkuvuus on varmistettu.

3. Hallinnon kehittäminen

Rajavartiolaitoksen hallinto tukee tehokkaasti ja taloudellisesti Rajavartiolaitoksen toimintaa. Hallinto on nykyaikainen, kevyt ja hyödyntää tehokkuutta lisääviä innovaatioita.

Lue koko strategia tästä: Rajavartiolaitoksen strategia 2030.

Pdf-tiedosto: Rajavartiolaitoksen strategia 2030 (pdf, ei saavutettava).

 

Rajavartiolaitoksen asiakirjat

Rajavartiolaitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Tutki hallintoa sivustolla

Tulosohjausasiakirjat

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.