Varusmiespalvelus Lapin rajavartiostossa Ivalossa

Lapin rajavartiosto osallistuu valtakunnan puolustamiseen ylläpitämällä puolustusvalmiutta ja kouluttamalla asevelvollisia rajajoukkojen reserviin. Suomen pohjoisin varusmiesyksikkö sijaitsee Ivalossa, jossa rajajääkärikomppanian varusmiehet saavat vaativan tiedustelukoulutuksen.

Rajajääkärikomppaniassa kaikki varusmiehet saavat monipuolisen tiedustelukoulutuksen. Jokainen koulutettava saa hyvät perusteet toimimiseksi haastavissa olosuhteissa sekä kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Muun muassa erätaitojen hiominen ja luonnossa selviytyminen ovat arkipäivää.

Varusmiehille annetaan:

  • yleistä sotilaskoulutusta
  • ase- ja ampumakoulutusta
  • tiedustelu- ja taistelukoulutusta
  • aselajikoulutusta
  • liikuntakoulutusta sekä
  • rajaturvallisuuskoulutusta.

Alokas- ja koulutushaarajakson päätteeksi ansioituneimmat taistelijat valitaan johtajakoulutukseen aliupseerikurssille (Ivalossa). Aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen jälkeen pätevimmät taistelijat valitaan reserviupseerikoulutukseen (Haminassa). Ivaloon aliupseerikurssin toiseen vaiheeseen jäävät sekä miehistö saavat tiedustelukoulutuksen ohessa aselajikoulutuksen viesti-, tukiase-, taistelupelastaja- tai pioneerilinjalla.

Johtajakoulutukseen valittujen palvelusaika on 347 vuorokautta ja miehistön palvelusaika 165 vuorokautta. Koulutus on ohjelmaltaan tiivistä ja sisältää runsaasti maastoharjoituksia.

Rajajääkärikomppaniassa on monipuoliset ja nykyaikaiset välineet sekä tilat koulutukseen ja vapaa-ajan viettoon. Ampumaradat ja harjoitusalueet ovat lähellä kasarmia, joten harjoituksissa kallisarvoista koulutusaikaa ei kulu kuljetuksiin. Vaativien olosuhteiden takia varusmiehillä on hyvä varustus.

Varusmiehet ovat yleensä viikonloppuisin vapaalla. Tosin muutamia niin sanottuja kiinnioloviikonloppuja on maastoharjoitusten takia. Pitkien välimatkojen takia varusmiesten matkajärjestelyihin on kiinnitetty erityinen huomio. 

Viihtyvyyttä lisää myös kasarmin yhteydessä oleva rajasotilaskoti.