Uuden ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmän kehittäminen on edennyt ja ensimmäisen version testaus on aloitettu. Järjestelmä on myös saanut nimen, MERT (Maritime Environmental Response Toll). Järjestelmä pyritään saamaan operatiiviseen käyttöön vielä tämän vuoden lopulla. 

 

Mikä muuttuu?

Järjestelmä tulee korvamaan, aiemmin käytössä olleen Boris 2 tietojärjestelmän, jonka käytöstä joudutaan luopumaan vanhentuneen tekniikan vuoksi. Uudet selaimet eivät tue enää MS Silverlight toiminnallisuutta, johon BORIS perustuu. Samalla uuden järjestelmän kehittämisen kanssa, sen omistusvastuu siirtyy Rajavartiolaitokselle, SYKE:n jatkaessa järjestelmän kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Järjestelmän on suunniteltu palvelevan laajalti eri ympäristövahinkojen torjuntaan osallistuvia toimijoita, joskin järjestelmän ensimmäisten toimintojen kehittämisen painopiste on ollut pitkälti merellisissä toiminnoissa.

BORIS-käyttäjätunnuksilla pääsee kirjautumaan MERT:n aloitussivulle, jonka kautta kukin käyttäjä voi hakea henkilökohtaista käyttöoikeutta uuteen MERT -järjestelmään. Uudessa järjestelmässä on käytössä vain henkilökohtaiset käyttöoikeudet, joten vanhat ”ryhmäkäyttäjätunnukset” tulevat poistumaan käytöstä MERT:n käyttöönottamisen myötä. Myös Suomi.fi käyttäjätunnistautuminen on mahdollista.

 


Kuva: Näkymä MERT -aloitussivusta, ennen sisäänkirjautumista

 

Vaikka MERT on käyttöönotettaessa vielä hyvin keskeneräinen, uskotaan sen helpottavan jo aluksi YVT-toimintaan liittyvien asioiden keskitettyä kirjaamista. Järjestelmää kehitettäessä on huomioitu erityisesti merellisiin YVT-tehtäviin liittyvät toimintamallit, ”prosessit”, joita valmistuvan järjestelmän tulee luonnollisesti tukea. Järjestelmän kehittäminen jatkuu vuoteen 2023 asti, jolloin järjestelmän pitäisi saavuttaa toimitussopimuksen mukainen laajuus.
Ensimmäisessä käyttöönotettavassa versiossa on käytössä erilaisten karttatoimintojen ja paikkatietoaineistojen lisäksi seuraavat toiminnallisuudet:

 

Yleisinä toimintoina

 • käyttäjätunnistautuminen
 • aiemmin luotujen tapahtumien tietojen tarkastelu
 • paikkatietoaineiston hyödyntäminen (aineisto täydentyy hankkeen edetessä)
 • yleiskartta ja sen piirto- ja mittaustyökalut
 • erilliset järjestelmän pääkäyttäjän toiminnot (mm. käyttöoikeuksien ja roolien hallinta)

 

Yksittäiseen tapahtumaan liittyen

 • perustietojen syöttäminen (alkutiedot)
 • tilannearvion laatiminen ja johtovastuun määrittäminen
 • havaintojen kirjaaminen
 • toimenpideluettelon ylläpitäminen
 • liitedokumenttien lisääminen
 • merkintöjen näkymisen hallinnointi (ketkä näkevät kirjaukset)

 


Kuva: Näkymä testauksen perustapahtuman ”perustiedoista” 

 

Järjestelmä tuntuu BORIS -järjestelmää merkittävästi käyttäjäystävällisemmältä. Osittain tähän on syynä järjestelmän ensimmäisen version ”suppeus”. On kuitenkin selvää, että järjestelmän suunnittelussa hyödynnetyllä ulkopuolisella palvelumuotoilulla on suuri vaikutus nimenomaan käyttöliittymänäkymiin ja tiedon syöttämiseen. Joten luotamme, että helppokäyttöisyys ja selkeys säilyvät myös järjestelmän laajentuessa.

 

Järjestelmän kouluttaminen ja käyttöönottaminen

Uusi tietojärjestelmä tuo luonnollisesti haasteena myös järjestelmän käyttökoulutuksen. Järjestelmän ensimmäisen version kehittämisen rinnalla valmistuu käyttöönotettavista toiminnoista erillinen käyttäjäkäsikirja, ”manuaali”. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus tehdä järjestelmästä erillinen verkkopohjainen itseopiskelukurssi, jonka avulla kukin MERT-järjestelmän käyttäjä voi itsenäisesti opiskella järjestelmän käytön. Lisäksi kukin käyttäjäorganisaatio voi omien tarpeidensa mukaan järjestää erillistä käyttäjäkoulutusta.

Kukin toimiala tai käyttäjäorganisaatio tekee itsenäiset päätökset järjestelmän käyttöönottamisesta. Rajavartiolaitos pyrkii ottamaan järjestelmän ympäristövahinkojen torjuntatoimissa operatiiviseen käyttöön viimeistään vuoden 2022 alussa. Samassa yhteydessä järjestelmän käyttö laajenee verrattuna aiemmin käytössä olleeseen BORIS 2 paikkatietojärjestelmään. Rajavartiolaitoksessa MERT -tietojärjestelmään tullaan kirjaamaan kaikki YVT-tehtäviin liittyvät ilmoitukset, tilannearviot ja toimenpiteet. Voidaan siis sanoa, että MERT:stä tulee Rajavartiolaitoksessa itsenäinen ”YVT tehtävien johtamisen tietojärjestelmä”.

Jatkossa on luonnollista, että MERT pyritään integroimaan myös erilaisin TUVE- tai eTUVE tietojärjestelmiin ja palveluihin. Yhtenä merkittävimpinä kehitystarpeina pidetään MERT:n ja KEJO:n tietojen vaihdon kehittämistä. Tämän integraation totutuksesta ei ole vielä päätöksiä ja sen arvioidaan valmistuvan vasta vuosikymmenen puolivälin jälkeen.