Vuosittain palvelukseen astuu yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien palvelukseen hyväksyttyjen varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta. Koulutukseen hakeudutaan vapaaehtoisesti valintakokeiden kautta vuosittain 6.12. mennessä.

Koulutus sisältää runsaasti yksilö- ja pienryhmätaitojen kehittämistä, sovellettuja harjoituksia, sekä kovilla ampumatarvikkeilla suoritettavia taisteluampumaharjoituksia kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Toimintaympäristölle on ominaista valtakunnan rajan läheisyys ja sen erityispiirteet. Koulutuskieli on suomi.

Jokaisen erikoisrajajääkärin koulutukseen kuuluu:

 • tiedustelu-, taistelu- ja tukitehtävät
 • erikoisjoukkotehtävien taktiikka
 • ase- ja ampumakoulutus
 • siirtymämenetelmäkoulutus
 • rajaturvallisuuskoulutus
 • erätaito- ja selviytymiskoulutus
 • lähitaistelukoulutus.

Lisäksi erikoisrajajääkäri saa syventävän koulutuksen jollakin seuraavista aselajikursseista:

 • pioneerikurssi
 • lääkintäkurssi
 • viestikurssi
 • tukiasekurssi.

Kaikki erikoisrajajääkärit saavat vähintään aliupseeritasoisen johtajakoulutuksen. Koulutamme noin joka viidennen varusmiehistä reservin upseereiksi.

Koulutamme erikoisrajajääkärikomppanian reserviupseerit Utin Jääkärirykmentissä toimeenpantavalla reserviupseerikurssin erikoisjoukkolinjalla.
 

Video 1: Erikoisrajajääkäriksi. Tekstitykset: "Varusmiespalvelus edessä? Olisiko sinusta vaativimpiin tehtäviin? Hae erikoisrajajääkäriksi. Hakuaikaa 6.12. asti." Videolla varusmiehet harjoittelevat maastossa, rakennuksessa ja vesillä.

 

Video 2: Erikoisrajajääkärit. Tekstitykset: "Hae erikoisrajajääkäriksi. Hakuaikaa 6.12. asti." Videolla varusmiehet hiihtävät lumella ja harjoittelevat pimeissä sisätiloissa, metsässä, suolla, vedessä sekä rakennuksessa sisällä ja rakennuksen ulkopuolella. Kalustosta näkyvät nopeavene ja helikopteri sekä aseistusta.