Ulkopuolisista rahoituslähteistä Sisäisen turvallisuuden rahasto on rahoituskaudella 2014–2020 ollut Rajavartiolaitokselle keskeisin rahoitusinstrumentti.

Muita Rajavartiolaitoksen käyttämiä ulkoisia rahoituslähteitä ovat muun muassa

  • ENI (European Neighbourhood Instrument)
  • FP7 tutkimuksen puiteohjelma/Horizon 2020
  • EMKR (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)
  • IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahasto).