Kaksi Suomen lippua ja Euroopan unionin lippu vierekkäin lipputangoissa.

Ulkopuolinen rahoitus

Ulkopuolisista rahoituslähteistä saatava rahoitus täydentää valtion talousarviosta Rajavartiolaitoksen toiminnan rahoittamiseksi saatavaa määrärahaa. Ulkopuolista rahoitusta voi hakea EU:n rahoitusinstrumenteista, kansainvälisistä tai kansallisista rahastoista, säätiöistä, järjestöiltä tai toisilta valtion virastoilta.

Ulkopuolisista rahoituslähteistä Sisäisen turvallisuuden rahasto on rahoituskaudella 2014 – 2020 ollut Rajavartiolaitokselle keskeisin rahoitusinstrumentti. Muita Rajavartiolaitoksen käyttämiä ulkoisia rahoituslähteitä ovat muun muassa ENI (European Neighbourhood Instrument), FP7 tutkimuksen puiteohjelma/Horizon 2020 ja EMKR (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) sekä IBA (Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahasto).