Rajamuseo on valtakunnallinen Rajavartiolaitoksen historiaa esittelevä museo. Olemme keskittyneet toimintaan maalla ja ilmassa: museo taltioi ja esittelee Rajavartiolaitoksen maarajojen valvontaan liittyvää historiaa, lento- ja pelastustoiminnan historiaa sekä sotien ajan rajajoukkojen historiaa. Rajamuseon näyttelytilat sijaitsevat valtakunnan itärajan kupeessa Imatralla, Immolan kasarmialueella. 

Rajamuseo aloitti Rajavartiolaitoksen sisäisenä opetusmuseona vuonna 1989, mutta sen vetovoiman huomattiin jo pian olevan niin suuri, että museon ovet kannatti avata suurelle yleisölle. Rajamuseon näyttely on avoinna kesäisin ja muulloin tilauksesta.

Suomen rajojen turvaaminen on säilynyt Rajavartiolaitoksen ydintehtävänä alusta lähtien, mutta historian saatossa sen toiminta on muuttunut ja kehittynyt runsaasti. Rajamuseo kertoo monipuolisesti organisaation eri vaiheista ja tehtävistä yli sadan vuoden aikana. 

Rajavartiolaitoksen merellisiin toimintoihin on keskittynyt Kotkan Merikeskus Vellamossa sijaitseva Merivartiomuseo, jossa esillä on myös Rajavartiolaitoksen lentokalustoa.

Lähde rajavartijoiden matkaan Immolassa

Imatran Immolan historiallisella kasarmialueella sijaitseva Rajamuseo on uudistunut. Uusi perusnäyttely Suomen suojelijat – Rajavartiolaitos rajaturvallisuuden ytimessä ennen ja nyt avautuu yleisölle tiistaina 4. kesäkuuta 2024. Näyttely on avoinna kesän ajan 4. elokuuta saakka sekä sunnuntaina 11. elokuuta, jolloin vietämme Museotiepäivää.

Näyttely etenee kronologisesti Suomen itsenäistymisen alkuajoilta nykyisen Nato-Suomen aikaan. Näyttelyn keskiössä ovat rajavartijoiden omat kokemukset eri aikakausilta. Näyttelyssä selviää, kuinka rajaturvallisuustyötä on tehty, mitkä ovat olleet kulloisetkin uhkakuvat ja miten niihin on pyritty vastaamaan.

Rajamuseo kertoo Rajavartiolaitoksesta turvallisuusviranomaisena. Minkälaisissa oloissa se perustettiin ja miten nykyhetkeen on päädytty.

Uusi Rajamuseo kertoo kaikesta tästä modernisti nykypäivän näyttelytekniikkaa hyödyntäen. Esille tuodaan materiaalia ja sisältöjä Rajavartiolaitoksen historiasta, joita aiemmin ei ole yleisölle esitelty. Sellaisia ovat muun muassa kylmän sodan loikkari- ja vakoilutapaukset itärajalla. Museokävijälle riittää katsottavaa, mutta myös tekemistä: kävijä pääsee esimerkiksi testaamaan, miten passintarkastus onnistuu. 

Tervetuloa Suomen moderneimpaan viranomaismuseoon!

Lue Immolan pommituksista 1944

Neuvostoliiton lentokoneet pommittivat Immolaa vahvasti, koska sieltä käsin toimi saksalainen lento-osasto Kuhlmey. Se oli saapunut Viron Tartosta auttamaan Suomea Kannaksen torjuntataisteluissa. Pyynnön oli esittänyt ylipäällikkö Mannerheim.

Immolan 1944 pommituksen tuhot olivat mittavat, mutta pommitus ei katkaissut saksalaisen Kuhlmeyn lento-osaston ratkaisevaa apua torjuntataistelussa.

Lue Immolan pommituksista Etelä-Karjalan Maanpuolustusväen verkkosivuilta (yhdysmies.fi)