Jatkossa viisumivapaista maista saapuvilta edellytetään ennakkoluvan hankkimista. Tätä järjestelmää kutsutaan nimellä ETIAS eli Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä. ETIAS on Yhdysvalloissa käytössä olevan ESTAn kaltainen ennakkorekisteröitymisjärjestelmä. Schengen-alueen ulkopuolelta tulevan viisumivapaan kolmannen maan kansalaisen tulee hakea matkustuslupaa etukäteen, jolloin henkilön maahantuloedellytyksiä voidaan arvioida jo ennen henkilön saapumista rajalle.  Myös lento- ja meriliikenteenharjoittajat sekä ryhmiä linja-autoilla maanteitse kuljettavat liikenteenharjoittajat ovat velvollisia tarkastamaan matkustajan luvan etukäteen. Tätä varten luodaan verkkopalvelu, josta liikenteenharjoittajat voivat tarkastaa matkustusluvan.

ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkuvuonna 2025.

Rajavartiolaitos on Suomen kansallinen ETIAS-viranomainen. 

ETIAS-hakemukset käsitellään pääosin automaattisesti. Lisäselvityksiä vaativat hakemukset ohjataan manuaaliseen käsittelyyn. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ylläpitämä ETIAS- keskusyksikkö välittää manuaaliseen käsittelyyn ohjattavat hakemukset kansallisiin yksiköihin. Hakemuksien käsittelystä Suomessa vastaava yksikkö on suunniteltu perustettavan Suomenlahden merivartioston alaisen ennakkotarkastusryhmän yhteyteen.

Lisää aiheesta: New requirements to travel to Europe (europa.eu)

Tietojen säilyttäminen ja tietoihin pääsy 

ETIAS-hakemusta koskevat tiedot säilytetään keskusjärjestelmässä lähtökohtaisesti matkustusluvan voimassaoloajan eli enintään kolme vuotta. Rajanylitystietojärjestelmässä tiedot säilytetään kolme vuotta viimeisestä maasta lähdöstä. Lainvalvontaviranomaisilla on vakavien rikosten tutkintaan liittyvä pääsyoikeus järjestelmän tietoihin. Viisumiviranomaisilla ja maahanmuuttoviranomaisilla on tehtävissään tietyin edellytyksin pääsy EES- ja ETIAS-tietoihin.

Järjestelmän tilastot parantavat Schengenin rajasäännöstön edellyttämien riskianalyysien laatimista ja tukevat poliittista päätöksentekoa maahanmuutto- ja viisumipolitiikassa.

Tietojärjestelmiä hallinnoi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto eu-LISA.

Linkki lainsäädäntöhankkeeseen: 
Entry/Exit System (EES) | Migration and Home Affairs (europa.eu) 

Älykkäät rajat -säädöshanke | Sisäministeriö (intermin.fi).