Länsi-Suomen merivartioston (LSMV) toimialueeseen kuuluu 1 080 kilometriä aluevesirajaa, sekä 48 kilometriä maarajaa. Toimialue käsittää koko Suomen rannikon ja sen talousvyöhykkeen alueen sekä Ahvenanmaan – Suomenlahtea lukuun ottamatta. Kaikki alueella olevat rajanylityspaikat ovat myös merivartioston toimialuetta.

Länsi-Suomen merivartiosto vastaa toimialueellaan rajojen valvonnasta, rajatarkastuksista, meripelastuksesta ja ympäristövahinkojen torjunnasta aavalla merellä. Lisäksi Länsi-Suomen merivartiosto osallistuu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa mm. vesiliikenteen valvontaan, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan, ympäristörikosten torjuntaan, ensihoidon sairaankuljetuksiin, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon sekä kalastuksen ja metsästyksen valvontaan.

Länsi-Suomen merivartioston esikunta sijaitsee Turun sataman läheisyydessä – sen yhteydessä on myös merivartioston johto- ja meripelastuskeskus (MRCC Turku). 

Länsi-Suomen merivartiostolla on 10 merivartioasemaa: Nauvo, Hiittinen, Susiluoto, Pori, Rauma, Vallgrund, Kokkola, Virpiniemi, Ahvenanmaa ja Kökar, sekä kaksi vartiolaivaa: VL Uisko ja VL Tursas.

Tutustu kalustoomme: Laiva- ja venekalusto | Rajavartiolaitos