Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa, joka koostuu jäsenvaltioiden rajavalvonnasta ja palautustoiminnasta vastaavista kansallisista viranomaisista sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista. Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan.

Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla ylläpidetään vakautta raja- ja merialueilla, ennalta estetään Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpidetään tilannekuvaa, varmistetaan rajanylitysliikenteen sujuvuutta ja ylläpidetään yhteistyövalmiutta merellisten onnettomuuksien varalta.  Venäjän rajavartiopalvelun kanssa raja-asioita hoitavat rajavaltuutetut.  Rajanaapuriyhteistyötä tehdään myös Viron, Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa.  

Monenvälisessä raja- ja meriturvallisuusyhteistyössä  korostuvat alueelliset yhteistyömuodot Itämeren ja Arktisen alueen puitteissa. 

Lue myös: Rajavartiolaitos toimii Pohjois-Atlantin rannikkovartiostofoorumin (North Atlantic Coast Guard Forum, NACGF) puheenjohtajana vuonna 2023.