Eri maiden aluksia vierekkäin merellä ilmasta kuvattuna.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistoiminta on Suomen rajaturvallisuuden kannalta tärkeää. Kahden- ja monenvälisiä yhteyksiä pidetään yllä niin EU-jäsenvaltioihin kuin kolmansiin maihin. Rajavartiolaitos osallistuu valikoituihin kansainvälisiin rajaturvallisuushankkeisiin ja kriisinhallintaoperaatioihin sekä ylläpitää ja kehittää ulkomailla toimivaa yhdyshenkilöverkostoa.
 

Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa, joka koostuu jäsenvaltioiden rajavalvonnasta ja palautustoiminnasta vastaavista kansallisista viranomaisista sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista. Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan.

Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla ylläpidetään vakautta raja- ja merialueilla, ennalta estetään Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpidetään tilannekuvaa, varmistetaan rajanylitysliikenteen sujuvuutta ja ylläpidetään yhteistyövalmiutta merellisten onnettomuuksien varalta.  Venäjän rajavartiopalvelun kanssa raja-asioita hoitavat rajavaltuutetut.  Rajanaapuriyhteistyötä tehdään myös Viron, Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa.  

Monenvälisessä raja- ja meriturvallisuusyhteistyössä  korostuvat alueelliset yhteistyömuodot Itämeren ja Arktisen alueen puitteissa.