Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa, joka koostuu jäsenvaltioiden rajavalvonnasta ja palautustoiminnasta vastaavista kansallisista viranomaisista sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista. Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan.

Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla ylläpidetään vakautta raja- ja merialueilla, ennalta estetään Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpidetään tilannekuvaa, varmistetaan rajanylitysliikenteen sujuvuutta ja ylläpidetään yhteistyövalmiutta merellisten onnettomuuksien varalta.  Venäjän rajavartiopalvelun kanssa raja-asioita hoitavat rajavaltuutetut.  Rajanaapuriyhteistyötä tehdään myös Viron, Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa.  

Monenvälisessä raja- ja meriturvallisuusyhteistyössä  korostuvat alueelliset yhteistyömuodot Itämeren ja Arktisen alueen puitteissa. 

Suomi toimii vuonna 2024 Itämeren alueen rajavalvonta- ja rannikkovartiostoyhteistyöfoorumin puheenjohtajana

Baltic Sea Region Border Control Cooperation (BSRBCC) on vuonna 1997 perustettu yhteistyöfoorumi, jonka puheenjohtajana Suomi toimii vuonna 2024 jo neljättä kertaa. Rajavartiolaitoksen johtaman puheenjohtajuuskauden tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen raja- ja rannikkovartiostotoimijoiden operatiivisen tason yhteistyötä sekä samalla tukea Suomen Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) puheenjohtajuuskautta, jota johtaa Suomen ulkoministeriö.