MVX-hanke

Lentokone metsäisen järvimaiseman yllä.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti. Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet. Rajavartiolaitos varautuu hallitsemaan rajaturvallisuuden häiriötilanteet niin maalla kuin merellä, hoitamaan merelliset onnettomuudet ja valvoo Suomen alueellista koskemattomuutta.

Nykyisten vuonna 1995 käyttöönotettujen Dornier 228 -valvontalentokoneiden elinkaari on päättymässä, ja niiden ylläpito vaikeutuu koko ajan. Rajavartiolaitos korvaa Dornierit kahdella uudella monitoimilentokoneella. Rajavartiolaitos on selvittänyt, että ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa olosuhteissa. Monikäyttöinen ja muuntautumiskykyinen ratkaisu on sekä operatiivisesti käytännöllinen että kustannustehokas.

Rajavartiolaitos vastaa Suomen rajaturvallisuudesta, ja Rajan lentokoneet ovat elintärkeitä Suomen pitkien maa- ja merirajojen valvonnassa. Lentokoneiden tärkeimpiä tehtäviä ovat maa- ja merirajojen valvonta, etsintä ja pelastus, Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen sekä merellisten ympäristövahinkojen paljastaminen ja niiden torjuntaoperaatioiden johtaminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan muita viranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Rajavartiolaitoksen lentokoneet osallistuvat myös Suomea velvoittavaan kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi Rajavartiolaitoksen lentokonevalvonnalla täytetään Itämeren alueen merellisen ympäristönsuojelusopimuksen (HELCOM) edellyttämät ympäristövalvonnan velvoitteet.

Uusien monitoimilentokoneiden hankinnalla tavoitellaan seuraavia parannuksia nykyisten lentokoneiden suorituskykyihin

  • merkittävää parannusta toiminta-aikaan ja siten laajempien alueiden kattamista valvonnalla sekä pidempiaikaisen toimintakyvyn varmistamista ympäristövahinkojentorjuntatehtävissä,
  • suorituskykyisempiä teknisiä valvontasensoreita,
  • suurempaa kuljetuskapasiteettia ja
  • uusimman teknologian hyödyntämistä ja kehittyneempiä teknisiä järjestelmiä, mukaan lukien reaaliaikaista ja salattua tiedonsiirtoa.

Uudet suorituskykyisemmät monitoimilentokoneet parantavat merkittävästi Suomen rajaturvallisuutta sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaa.

Hallitus on osoittanut Rajavartiolaitokselle rahoituksen valvontalentokoneiden korvaamiseen

MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020 aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat, ja 2022 huhtikuussa lähetettiin uusi tarkennettu tietopyyntö. Hallitus päätti 5.4.2022 pidetyssä kehysriihessä osoittaa 163 miljoonaa euroa Dornier 228 -valvontalentokoneet korvaavien monitoimilentokoneiden hankintaan. 

Monitoimilentokoneiden toimittajaksi on valittu Sierra Nevada Corporation. Hankintaan kuuluu kaksi Bombardierin Challenger 650 -liikelentokoneeseen pohjautuvaa ilma-alusratkaisua, jotka Sierra Nevada Corporation modifioi Rajavartiolaitoksen operatiivisiin tarpeisiin soveltuviksi. Toimitussopimus allekirjoitettiin Helsingissä 27.6.2024. Koneet on tarkoitus saada käyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana.

 

Mitä MVX tarkoittaa?

  • Rajavartiolaitoksen edeltäjän Merivartiolaitoksen lentotoiminta käynnistyi 14.8.1930 VL Sääski II -lentokoneella.
  • Kone sai siviilirekisteritunnuksekseen OH-MVA.
  • Lähes kaikki Rajan lentokoneet on siitä lähtien rekisteröity aakkosjärjestyksessä.
  • Nykyiset Dornierit ovat OH-MVN ja OH-MVO, eli ilmailukielellä "Mike Victor November" ja "Mike Victor Oscar".
  • Uudet CL650-koneet maalataan sinivalkoisiksi, ja ne saavat rekisteritunnuksikseen OH-MVX ja OH-MVY.