MVX-hanke – vanhenevat valvontalentokoneet on korvattava

Rajavartiolaitoksessa on käynnissä MVX-hanke vuonna 1995 hankittujen Dornier 228 -valvontalentokoneiden korvaamiseksi.

Uusien monitoimilentokoneiden hankkiminen on kriittisen tärkeää Suomen turvallisuuden varmistamiseksi ja Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi. Uusista lentokoneista puhutaan monitoimilentokoneina, sillä niistä pyritään tekemään entistä monipuolisempiin tehtäviin soveltuvia. 

Suomen merellinen toimintaympäristö on vaativa. Kapea ja matala Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä ja sen luonto on herkkä. Suomen merialueilla tapahtuu jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, ja vakavan merellisen onnettomuuden riski on olemassa koko ajan. Rajavartiolaitoksen onkin kyettävä ylläpitämään valmiutta ympäristö- ja suuronnettomuuksien hallintaan, ympäristövahinkojen havaitsemiseen, sekä Suomen rajojen ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan, joissa lentokoneet ovat keskeisessä roolissa.

Merellisen turvallisuuden tehtäviä suoritetaan pitkälti laadukkaan ilma- ja pinta-aluskaluston avulla. Lentokoneet ovat tärkeä työkalu ja voimavara, ja niiden tärkeimpiä tehtäviä ovat maa- ja merirajojen valvonta, etsintä ja pelastus, Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen sekä merellisten ympäristövahinkojen paljastaminen ja niiden torjuntaoperaatioiden johtaminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristö- ja muita viranomaisia Itämeren tilan seurannassa. Rajavartiolaitoksen lentokoneilla palvellaan koko Suomea.

Rajavartiolaitoksen lentokoneet osallistuvat myös Suomea velvoittavaan kansainväliseen yhteistyöhön. Välimerellä osallistutaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin operaatioihin, joissa lentokoneiden tehtävänä on ollut laittoman maahantulon paljastaminen sekä muut rannikkovartiostotoiminnot, kuten ympäristön- ja kalastuksen valvonta sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjunta. Myös Itämeren alueen merellisen ympäristönsuojelusopimuksen (HELCOM) edellyttämät ympäristövalvonnan velvoitteet Suomi täyttää lentokonevalvonnalla, minkä lisäksi Suomi osallistuu vuosittain järjestettäviin valvontaoperaatioihin ja harjoituksiin. 

− Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset ovat olleet viime vuosina yllätyksellisiä. Muutokset korostavat tarvetta ylläpitää Suomessa lentokoneiden uskottavaa ja itsenäistä toimintakykyä, oli kyse sitten rajaturvallisuudesta, merellisten ympäristöonnettomuuksien torjunnasta, pandemiatilanteen hallinnasta tai sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Rajavartiolaitoksen lentokoneita ei voi korvata muulla menetelmällä tai laitteella, toteaa hankejohtaja, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Lentokonehankintaa valmisteleva MVX-hanke

Nykyisten Dornier 228 -valvontalentokoneiden elinkaari on päättymässä ja niiden ylläpito on käymässä vaikeaksi. Lentokoneiden huoltotarve lisääntyy, ja huollettavan koneen operatiivinen toiminta keskeytyy suunniteltujen huoltojen ja lisääntyvien ennakoimattomien vikaantumisten ajaksi. Uusien monitoimilentokoneiden hankkiminen suunnitellussa aikataulussa onkin välttämätöntä.

MVX-hankkeella ja uusien monitoimilentokoneiden hankinnalla tavoitellaan suorituskykyjä, jotka mahdollistaisivat:

  • pidempien matkojen lentämisen ja siten laajempien alueiden kattamisen
  • suuremman kuljetuskapasiteetin
  • uusimman teknologian hyödyntämisen ja kehittyneemmät tekniset järjestelmät, mukaan lukien reaaliaikaisen ja salatun tiedonsiirron
  • pidempiaikaisen toimintakyvyn mahdollisessa ympäristövahinkotorjuntatehtävässä.

Tällainen monikäyttöinen ja muuntautumiskykyinen ”sveitsiläinen linkkuveitsi” on ratkaisuna käytännöllinen ja kustannustehokas. Ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa olosuhteissa, ja se on ilma-aluksista kustannustehokkain ja monikäyttöisin ratkaisu valvonta- ja etsintätehtäviin.

Dornier 228 -valvontalentokoneiden korvaaminen uusilla monitoimilentokoneilla on linjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Rajavartiolaitoksen MVX-hankkeen tavoitteeksi on asetettu korvata Dornier 228 -valvontalentokoneet vuoteen 2025 mennessä. Lentokonehankintaa valmistelevassa MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020 aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat ja Rajavartiolaitoksella on valmius jatkaa MVX-hanketta heti tilausvaltuuden ja määrärahan myöntämisen jälkeen.

Mitä MVX tarkoittaa?

  • Rajavartiolaitoksen edeltäjän Merivartiolaitoksen lentotoiminta käynnistyi 14.8.1930 VL Sääski II -lentokoneella.
  • Kone sai siviilirekisteritunnuksekseen OH-MVA.
  • Lähes kaikki Rajan lentokoneet on siitä lähtien rekisteröity aakkosjärjestyksessä.
  • Nykyiset Dornierit ovat OH-MVN ja OH-MVO, eli ilmailukielellä "Mike Victor November" ja "Mike Victor Oscar".
  • Tulevien koneiden tyyppi ja rekisteritunnukset ovat luonnollisesti arvoitus tässä vaiheessa ja siksi hanke on nimetty MVX-hankkeeksi.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone kaartaa taivaalla.