Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden ylläpitäminen, sekä osallistuminen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Rajaturvallisuuden toimintaympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa jo ennen pandemian rajoitustoimia. Merellä ei ole vältytty havereilta ja ympäristöonnettomuuksilta. Vilkkaasta liikenteestä ja inhimillisistä tekijöistä johtuva merellinen suuronnettomuus on ollut lähellä useita kertoja. Merellisen turvallisuuden tehtäviä suoritetaan pitkälti laadukkaan ilma- ja pinta-aluskaluston avulla. Valvontalentokoneet ovat tärkeä työkalu ja voimavara kaikkien näiden tehtävien hoidossa.

Valvontalentokoneiden tärkeimpiä tehtäviä ovat maarajojen valvonta, Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen, sekä merellisten ympäristövahinkojen paljastaminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Rajavartiolaitoksen lentokoneet osallistuvat myös Välimerellä vuosittain Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin operaatioihin, joissa valvontalentokonemiehistön tehtävänä on ollut laittoman maahantulon paljastaminen sekä muut rannikkovartiostotoiminnot, kuten ympäristön ja kalastuksen valvonta sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjunta.

- Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset ovat olleet viime vuosina yllätyksellisiä. Muutokset korostavat tarvetta ylläpitää Suomessa uskottavaa ja itsenäistä toimintakykyä, oli kyse sitten rajaturvallisuudesta, merellisten ympäristöonnettomuuksien torjunnasta, pandemiatilanteen hallinnasta tai sotilaallisesta maanpuolustuksesta, toteaa hankejohtaja, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Nykyisten, vuonna 1995 Rajavartiolaitokselle hankittujen Dornier 228-valvontalentokoneiden ylläpito on käymässä vaikeaksi. Huoltotarve lisääntyy ja huollettavan koneen toiminta keskeytyy huoltojen ajaksi.

Dornier 228 -valvontalentokoneiden uusiminen on linjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutettavaksi. Rajavartiolaitoksen MVX-hankkeen tavoitteena on korvata Dornier 228 -valvontalentokoneet vuoteen 2025 mennessä.

Rajavartiolaitoksen valvontalentokone kaartaa taivaalla.