Olemme Rajavartiolaitoksen rikostorjunnassa osaltamme varmistamassa Suomen sisäistä turvallisuutta. Rikostorjuntamme päämääränä on paljastaa, ennalta ehkäistä ja tutkia Rajavartiolaitoksen toiminnan seurauksena ilmi tulevia laittomaan maahantuloon liittyviä rikoksia. Tämä on rikostorjuntamme ydintoimintaa. Vakavimpina rajat ylittävän rikollisuuden muotoina voimme pitää esimerkiksi ihmissalakuljetusta ja -kauppaa sekä laittoman maahantulon järjestämistä. 

Vakavimman rikollisuuden torjunnan lisäksi huolehdimme omassa valvontatoiminnassamme paljastuneista muista tavanomaisista epäillyistä rikostapauksista. Näitä ovat esimerkiksi liikenne- ja vesiliikennejuopumukset, vesiliikennerikokset ja -rikkomukset sekä metsästys- ja kalastusrikokset. Meillä on valtuudet toimittaa esitutkinta, jos epäilemme, että tehdyksi epäilty rikos kuuluu Rajavartiolaitokselle tutkittavaksi säädettyjen rikosten piiriin tai jos rikos ilmenee tutkimamme rikoksen yhteydessä.

Ainutlaatuinen PTR-yhteistyö Tullin ja Poliisin kanssa 

Teemme yhteistyötä poliisin ja Tullin kanssa, josta käytämme termiä PTR-yhteistyö. Se on kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteistyön muoto, jonka avulla pystymme puuttumaan tehokkaasti ja joustavasti rajat ylittävään vakavaan rikollisuuteen. PTR-viranomaisten yhteisenä päämääränä on edistää turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti ja vaikuttaa osaltaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.