Voit palauttaa hätämerkit kauppaan oston yhteydessä 

Jos olet veneilijä tai ammattimerenkulkija, pääset vaivattomimmin eroon vanhentuneista pyroteknisistä hätämerkeistä samalla, kun ostat uudet tuotteet vanhentuneiden tilalle veneilyliikkeestä. Pyroteknisillä hätämerkeillä tarkoitetaan hätäraketteja, -soihtuja, ja -savuja.

Hätämerkkien maahantuojat ovat luvanneet, että he ottavat hävitettäväksi vastaavan määrän vanhentunutta materiaalia, mitä asiakas ostaa uusia. Koska kyseisten maahantuojien ja jälleenmyyjien järjestelyt poikkeavat hieman toisistaan, sovi ennen hätämerkkien toimittamista yrityksen tai toimipisteen kanssa tarkemmista yksityiskohdista.

Voit tarvittaessa toimittaa vanhentuneet hätämerkit myös poliisille tai Rajavartiolaitokselle

Jos et voi palauttaa hätämerkkejä kauppaan, pystyt tarvittaessa toimittamaan niitä myös poliisin tai Rajavartiolaitoksen kautta hävitettäväksi.

Poliisi ottaa vastaan hätämerkkejä muun muassa ase- ja räjähdekeräysten yhteydessä. Poliisi voi ottaa merkkejä vastaan myös muulloin, mutta tästä sinun tulee sopia erikseen poliisin kanssa. Ole ensin yhteydessä paikalliseen viranomaistoimipisteeseen ja sovi tarkemmat yksityiskohdat. Kerro, mitä hätämerkkejä olet luovuttamassa. Sovi myös, miten ja missä luovutus tapahtuu. Huomioithan, että et saa itse kuljettaa vaarallisiksi epäiltyjä hätämerkinantovälineitä, muita räjähteitä tai aseita. Sinun tulee sopia niiden noudosta aina paikallisen poliisin kanssa

Rajavartiolaityos ottaa vastaan hätämerkkejä erikseen ilmoitettavien räjähdekeräysten yhteydessä.

Venekerho voi kerätä hätämerkkejä hävitettäväksi turvallisuustapahtumassa

Jos venekerho tai muu yhteisö on järjestämässä turvallisuustapahtumaa, jossa on tarkoitus kerätä vanhentuneita hätäraketteja ja -soihtuja, voi poliisi tai Rajavartiolaitos mahdollisuuksiensa mukaan osallistua tilaisuuteen. Sinun tulee sopia tällaisten tilaisuuksien keräysjärjestelyistä hyvissä ajoin ennen tilaisuuden markkinointia. Näin tilaisuuden turvajärjestelyille jää riittävästi aikaa.

Säilytä hätämerkkejä huolellisesti 

Noudata hätärakettien, -soihtujen ja -savujen säilytyksessä niiden laatuun ja määrään sekä olosuhteisiin nähden riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Hätämerkkien kuljettaminen vaatii erityistä varovaisuutta. Älä lähetä hätämerkkejä normaaleina postipaketteina. 

Säilytä hätämerkkejä avaamattomissa paketeissa ja mielellään lukitussa tilassa. Säilytyspaikan tulisi olla mahdollisimman kuiva ja viileä. Hätämerkit eivät saa altistua ylimääräiselle lämmölle, kosteudelle tai mekaaniselle rasitukselle.

Hätämerkinantovälineitä saa käyttää vain hätätilanteissa

Rannikolla Rajavartiolaitos ja sisämaassa poliisi voi myöntää tarkkaan rajattuja lupia hätärakettien ja -soihtujen käytön harjoitteluun. Kun veneilykausi päättyy, poista hätämerkinantovälineet veneestä, jotta niitä ei anasteta ja käytetä ilkivaltaisesti. 

Vuosittain veneisiin talveksi jätetyt hätäraketit aiheuttavat useita turhia etsintöjä meri- ja järvialueilla. Rajavartiolaitos tekee aina havaituista aiheettomasta tai ilkivaltaisesta hätämerkin käytöstä rikosilmoituksen poliisille ja hakee oikeusteitse käyttämiensä yksiköiden käyttökustannukset tekijältä. Jo lyhyenkin etsinnän kustannukset nousevat helposti yli 10 000 euron.

Jos olet hätäraketteja maahantuovan yrityksen edustaja

Viranomaiset ja hätäraketteja maahantuovat yritykset ovat sopineet pyroteknisten hätämerkkien hävittämisen järjestelyistä. Pääosa tuhottavasta pyroteknisestä materiaalista ohjataan vastuullisten hätärakettien maahantuojien kautta tuhottavaksi.

Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen Ähtärin toimipiste hävittää vanhentuneita pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä ja muutamia muita pyroteknisiä turvallisuusvälineitä kunkin yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Räjähdekeskus ottaa vastaan hävitettävää materiaalia vain maahantuojilta ja viranomaisilta, mutta ei suoraan yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä.