EU-HYBNET –hankkeessa keskitytään hybridiuhkiin varautumiseen ja niiden torjuntaan

Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET) on ensimmäinen eurooppalainen hanke, joka keskittyy juuri hybridiuhkiin varautumiseen ja niiden torjuntaan sekä alan eurooppalaisen verkoston kehittämiseen ja rakentamiseen. Rajavartiolaitos on hankkeessa ulkoisena asiantuntijana.

Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan koordinoitua ja synkronoitua toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija pyrkii vaikuttamaan kohdemaan päätöksentekoon käyttämällä monia eri keinoja. Esimerkkejä siitä voivat olla muun muassa kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen sekä taloudellinen, sotilaallinen tai poliittinen painostus.

Hybridiuhkien torjunta vaatii yhteistyötä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden kykyä toimia hybridiuhkia vastaan. Tärkeässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa on kasvattaa alan toimijoiden verkostoa. Näitä toimijoita ovat muun muassa viranomaiset ja päätöksentekijät, alalla toimivat yritykset sekä tutkimuslaitokset (mukaan lukien korkeakoulut) sekä järjestöt.

Hankkeessa valmisteluvaiheesta lähtien mukana olleiden partnereiden lisäksi tarkoitus on kasvattaa hankkeen Eurooppalaista toimija- ja yhteistyöverkostoa (EU-HYBNET Pan-European Network).

Tietoa hankkeesta

Hankkeen pääpartneri on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hybridikeskuksen lisäksi mukana on 23 muuta organisaatiota 16 eri maasta. Euroopan komission Horisontti2020-ohjelman rahoittama EU-HYBNET –hanke on viisi vuotinen ja kokonaisbudjetiltaan 3,5 miljoonaa euroa.

Tutustu hankkeen englanninkielisiin verkkosivuihin.

EU-HYBNET logo.