Rajavyöhyke on merkitty maastoon

Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla, tai teille ja kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Vesistöissä merkkeinä käytetään keltaisia viittoja, poijuja ja linjataulupareja.

Kuka voi saada rajavyöhykeluvan? 

Rajavartiolaitos myöntää rajavyöhykeluvan, jos siihen on asumisesta, työstä, ammatista, elinkeinosta, liiketoiminnasta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä luvan antamisesta aiheudu erityistä vaaraa rajajärjestyksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiselle.

Erityisesti harrastustoimintaan liittyvissä lupahakemuksissa sinun on perusteltava, miksi toiminnan tulisi tapahtua juuri rajavyöhykkeellä.

Näin haet rajavyöhykelupaa

  1. Hae lupaa sähköisessä palvelussa, joka ohjaa hakemuksen oikean vartioston päätettäväksi: sähköinen palvelu. Voit tunnistautua palveluun varmennekortilla tai verkkopankkitunnuksilla. 
  2. Jos et pysty asioimaan asiointipalvelussa, voit myös tuoda hakemuksen henkilökohtaisesti tai toimittaa sen postin, lähetin, asiamiehen tai avustajan välityksellä alueen vartioston esikunnalle tai vartioasemalle. Toimita hakemus vartiostolle, jonka toimialuetta se pääosin koskee.
  3. Esitä hakemuksessa selvitys henkilöllisyydestäsi, yhteystiedoistasi sekä perusteista luvan antamiseksi. Lupa-asian käsittely on maksuton.
  4. Jos olet hakenut lupaa sähköisesti, saat päätöksen Suomi.fi-palvelusta. Voit noutaa paperisen päätöksen ensisijaisesti Rajavartiolaitoksen toimipisteestä.

Tulostettavat lomakkeet:

Kuka käsittelee hakemukseni?

  • Lapin rajavartiosto käsittelee Inaria, Sallaa, Savukoskea ja Sodankylää koskevat hakemukset.
  • Kainuun rajavartiosto käsittelee Kuhmoa, Kuusamoa ja Suomussalmea koskevat hakemukset.
  • Pohjois-Karjalan rajavartiosto käsittelee Ilomantsia, Joensuuta, Kiteetä, Lieksaa, Tohmajärveä ja Parikkalan kunnan Pyhäjärven vesialuetta koskevat hakemukset.
  • Kaakkois-Suomen rajavartiosto käsittelee Imatraa, Lappeenrantaa, Miehikkälää, Parikkalaa (pl. Parikkalan kunnan alueella sijaitsevan Pyhäjärven vesialue), Rautjärveä ja Ruokolahtea sekä Virolahden maa-aluetta koskevat hakemukset.
  • Suomenlahden merivartiosto käsittelee Haminaa, Kotkaa ja Virolahden merialuetta koskevat hakemukset.

Katso vartiostojen yhteystiedot.

Rajavyöhykeluvan kesto

Rajavyöhykelupa on joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Voit saada toistaiseksi voimassaolevan luvan, jos asut rajavyöhykkeellä, hallinnoit rajavyöhykkeellä sijaitsevaa asuinrakennusta tai kiinteistöä tai työskentelet rajavyöhykkeellä vakituisesti. 

Määräaikainen rajavyöhykelupa on voimassa enintään 5 vuotta.

Lupaehtoja

Rajavartiolaitos voi sisällyttää rajavyöhykelupaan rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitämisen kannalta välttämättömiä ehtoja, jotka koskevat rajavyöhykkeellä tapahtuvaa toimintaa tai liikkumista. Emme pääsääntöisesti myönnä lupia rajakaistalla tai rajavedessä liikkumiseen.

Rajavyöhykettä koskevien säännösten noudattamista valvovat Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli. Pidä rajavyöhykelupa mukanasi, kun liikut rajavyöhykealueella. Esitä lupa pyydettäessä rajavartiomiehelle, poliisimiehelle tai tullimiehelle. 

Rajavartiolaitos voi pyynnöstäsi peruuttaa luvan. Voimme myös perua luvan, jos syyllistyt rikokseen, rikot lupaehtoja tai vyöhykesäännöksiä. Lisätietoja antavat vartiostot.

Tutustu valitusohjeeseen (pdf).

Venäjän rajavyöhyke

Saat tarvittaessa tietoa Venäjän rajavyöhykkeestä Venäjän suurlähetystöltä Suomessa (helsinki.mid.ru).

Venäjän rajavyöhykelupa anotaan lomakkeilla, jotka löytyvät Venäjän Turvallisuuspalvelun Rajavartiopalvelun nettisivuilta. Sivut ja lomakkeet ovat venäjäksi.