Gränszonen har markerats i terrängen 

Den bakre gränsen av gränszonen har i terrängen markerats med gula gränszonstavlor, gula cirklar som har målats eller fästs på träd eller stakar, eller bommar som placerats på vägar och stigar. I vattendrag används gula stakar, bojar och dubbla linjetavlor.

Vem kan få ett gränszonstillstånd?  

Gränsbevakningsväsendet beviljar ett gränszonstillstånd, om det på grund av boende, arbete, yrke, näringar, affärsverksamhet eller hobbyer finns ett godtagbart skäl samt såvida användningen av rätten i tillståndet inte uppenbarligen äventyrar upprätthållandet av gränsordningen eller gränssäkerheten.  

Särskilt i fråga om tillståndsansökningar gällande hobbyverksamhet måste det motiveras varför verksamheten måste ske i just gränszonen. 

Ansökan om gränszonstillstånd 

  1. Ansök om tillstånd genom e-tjänsten varifrån ansökan styrs till rätt bevakningsstation för beslut: e-tjänsten. Logga in på tjänsten med certifikatkort eller nätbankskoder.  
  2. Ansökan kan lämnas in personligen eller skickas via post, sändebud, via tjänsteman eller ombud till staben för bevakningssektionen eller den aktuella bevakningsstationen, om du inte har möjlighet att sköta ärendet genom e-tjänsten. Skicka ansökan till den bevakningssektion, vars verksamhetsområde det aktuella tillståndet gäller. 
  3. Lämna en redogörelse över dina personuppgifter, kontaktuppgifter samt grunderna för utfärdande av tillstånd. Handläggningen av tillståndsärendet är avgiftsfri. 
  4. Du får ett meddelande genom Suomi.fi-tjänsten, om du har lämnat in en elektronisk ansökan. Ett beslut som meddelas till pappers kan du avhämta från något av Gränsbevakningsväsendets verksamhetsställen. 

Utskrivbara blanketter:

Vem handlägger min ansökan? 

  • Lapplands gränsbevakningssektion hanterar ansökningar för Enare, Salla, Savukoski och Sodankylä. 
  • Kajanalands gränsbevakningssektion hanterar ansökningar för Kuhmo, Kuusamo och Suomussalmi. 
  • Norra Karelens gränsbevakningssektion hanterar ansökningar för Ilomants, Joensuu, Kides, Lieksa, Tohmajärvi och vattenområdet Pyhäjärvi i Parikkala kommun. 
  • Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion hanterar ansökningar för Imatra, Villmanstrand, Miehikkälä, Parikkala (bortsett från vattenområdet Pyhäjärvi i Parikkala kommun), Rautjärvi och Ruokolax samt ansökningar som gäller Vederlax landområde. 
  • Finska vikens sjöbevakningssektion handlägger ansökningar för Fredrikshamn, Kotka och Vederlax havsområde. 

Gränszonstillståndets giltighetstid 

Gränszonstillståndet gäller antingen tills vidare eller en viss tid. Du kan få ett tillstånd som gäller tills vidare, om du bor vid gränszonen, förvaltar en bostadsbyggnad eller fastighet vid gränszonen eller om du har ett stadigvarande arbete vid gränszonen.  

Ett tidsbestämt gränszonstillstånd gäller högst 5 år. 

Tillståndsvillkor 

För upprätthållande av gränsordningen och gränssäkerheten kan Gränsbevakningsväsendet i gränszonstillståndet inkludera nödvändiga villkor som gäller verksamheten som bedrivs eller trafikeringen som äger rum i gränszonen. I regel beviljar vi inte tillstånd för trafikering på gränsfarleden eller i gränsvattenområdet. 

Iakttagandet av bestämmelserna för gränszonen övervakas av Gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen. Ta alltid med dig gränszonstillståndet när du rör dig inom gränszonen. På begäran ska det uppvisas för en gränsbevakningsman, polis eller tulltjänsteman.  

På begäran av dig kan Gränsbevakningsväsendet återkalla tillståndet. Vi kan också återkalla tillståndet, om du gör dig skyldig till brott, bryter mot tillståndsvillkoren eller zonbestämmelserna. 

Närmare information lämnas av bevakningssektionerna. 

Ryska gränszonen 

Vid behov får du information om ryska gränszonen från Rysslands ambassad i Finland (helsinki.mid.ru). 

För ansökan om tillstånd för ryska gränszonen används blanketter som finns på webbplatsen för Ryska säkerhetstjänstens gränsbevakningstjänst på adressen http://ps.fsb.ru/. Webbplatsen och blanketterna är på ryska.