Ilmakuva saaristosta talvella.

Våra uppgifter

Gränsbevakningsväsendet verkar på land, till havs och i luften. Vi skapar säkerhet under alla förhållanden