Bevakningsflygdivisionen genomför den flygverksamhet som Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter kräver med sina helikoptrar och flygplan. Huvuduppgifterna för luftfartygen är gränsövervakning till lands och till havs samt sjöräddning. Bevakningsflygplanens huvudsakliga uppgift är miljöövervakning till havs.

Bevakningsflygdivisionen upprätthåller kontinuerlig sjöräddningsberedskap med tre helikoptrar i Åbo, Helsingfors och Rovaniemi. Luftfarttygen används till att stödja samarbetsmyndigheterna vid efterspanings- och räddningsuppdrag samt till sjuktransporter, släckning av skogsbränder och andra handräckningsuppdrag. Bevakningsflygdivisionen deltar vid behov i internationella gränsövervakningsinsatser inom EU samt miljöövervakning i hela Östersjöområdet.

Flygverksamhet

Bevakningsflygdivisionen har 12 helikoptrar och två övervakningsflygplan till sitt förfogande. Med dessa flyger divisionen totalt cirka 4 000 flygtimmar per år. Helikoptertyperna är H215 Super Puma, AB/B 412 och AW 119 Ke Koala. Övervakningsflygplanen är av typen Dornier DO-228. Materielbildskatalogen hittas här: Luftfarkoster | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Huvuduppgifterna för luftfartygen är gränsövervakning till lands och till havs samt sjöräddning. Bevakningsflygdivisionen har en flermotorig helikopter i kontinuerlig jour i Åbo, Helsingfors och Rovaniemi. Helikoptrarna i jourberedskap används i mån av möjlighet för alla brådskande räddnings- och myndighetsuppgifter. Sjöräddning och andra räddningsuppdrag utförs dagligen.

Den systematiska patrullflygningen stöder gränsövervakningen vid gräns- och sjöbevakningssektionerna. Gräns- och miljöövervakningen i havsområdet genomförs i huvudsak med övervakningsflygplan. Med AW119 helikoptrarna genomförs gränsövervakning till lands och alla andra uppgifter för olika myndigheter, som lämpar sig för helikoptertypen. Luftfarttygen används till att stödja samarbetsmyndigheterna vid efterspanings- och räddningsuppdrag samt till sjuktransporter, släckning av skogsbränder och andra handräckningsuppdrag.

Bevakningsflygdivisionen deltar aktivt i internationella gränsövervakningsinsatser som samordnas av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex samt i miljöövervakningsinsatser med övervakningsflygplan.

Bevakningsflygdivisionen ansvarar för luftvärdigheten hos sina luftfartyg och genomför det underhåll som luftfartygen kräver som självständigt arbete och delvis som köpta tjänster. Luftfartygen hålls alltid i gott skick så att flyguppgifterna kan utföras effektivt och säkert.

Organisation

Bevakningsflygdivisionen är idag en förvaltningsenhet som sköter Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet. Enheten har cirka 130 anställda. Bevakningsflygdivisionen består av en stab och tre baser i anslutning till Helsingfors-Vanda, Åbo och Rovaniemi allmänna flygplatser.

Staben för Bevakningsflygdivisionen bistår kommendören för flottan i ledningen av divisionen, sörjer för planering, beredning, verkställande samt utveckling och övervakning av verksamheten enligt besluten. Staben leder Bevakningsflygdivisionens kommunikationsverksamhet.

Flygverksamhetsenheten sörjer för planeringen och ledningen av divisionens operativa flygverksamhet samt för piloternas flygutbildning. Flygtekniska enheten sköter underhållet och reparationen av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och övervakar luftvärdigheten.

Enheternas ledning finns vid basen i Helsingfors.

Basen i Helsingfors

Basen i Helsingfors ligger på Helsingfors-Vanda flygplats. Luftfartygsflottan i Helsingfors består av två H215 Super Puma och två AW 119 Ke Koala helikoptrar.

Basen i Rovaniemi

Basen i Rovaniemi ligger i närheten av Rovaniemi flygplats. Luftfartygsflottan i Rovaniemi består av tre AB-412 sjöräddningshelikoptrar och två AW 119 Ke Koala helikoptrar.

Basen i Åbo

Basen i Åbo ligger i närheten av Åbo flygplats. Luftfartygsflottan i Åbo består av två DO-228 flygplan och tre H215 Super PumaH215 Super Puma sjöräddningshelikoptrar.