När Finland hade blivit självständigt fattade statsrådet den 21 mars 1919 ett beslut, med vilket bevakningen av gränsen förordnades åt under inrikesministeriet lydande militärt organiserade gränsbevakningstrupper. Sin nuvarande form utvecklade Gränsbevakningsväsendet efter de senaste krigen, när till det anslöts sjöbevakningsväsendet och bevakning påbörjades också vid Finlands västra och norra gräns. Gränsbevakningsväsendet har fortgående utvecklat sin sammansättning på det sätt som uppgifterna och omgivningen kräver.

Gränsbevakningsväsendet är stolt över sin historia, och vårdar traditionerna med bl.a. museiverksamhet och genom att bedriva samarbete med gillen. Museiverksamheten har varit väsentligt anknuten till traditionsverksamheten, som i stor utsträckning har koncentrerats på de krigstida gränstruppernas verksamhet eller andra händelser under senaste krig. Traditionsverksamhet drivs av Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf samt gillen som har samband med Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Bekanta dig med Gränsbevakningsväsendets historia