Samtalspriset till 0295-nummer

För samtal till nummer som börjar på 0295 från en fast telefon debiteras i hela landet en lokalnätsavgift enligt kundens abonnemangsavtal. För samtal från mobiltelefon debiteras en avgift enligt abonnemangsavtalet. 0295-numren är enligt Kommunikationsverkets definition riksomfattande nummer som är flyttbara och oberoende av operatören. I samtal till dessa nummer ingår varken serviceavgifter eller övriga specialavgifter.

Om du ringer till servicenumren från utlandet ska du slå landsnumret +358 framför och lämna bort den första nollan i servicenumret. Till exempel vid samtal till numret 0295 12 34 56 ska du slå numret +358295123456.