Brottsbekämpning som kärnverksamhet

En av Gränsbevakningsväsendets kärnverksamheter är att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Till de grövsta formerna av gränsöverskridande brottslighet kan räknas t.ex. människosmuggling och ‑handel samt ordnande av olaglig inresa.

Webbplatsen är under arbete. Vi kompletterar innehållet snart.