Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddningsmyndighet och svarar för bekämpningen av miljöskador på havet. Gränsbevakningsväsendet utvecklar kontinuerligt sjöräddningsberedskapen i Östersjöområdet och utnyttjar erfarenheterna från detta arbete för att utveckla beredskapen att bekämpa miljöskador.

Sjöräddning och bekämpning av oljeolyckor är uppgifter som ofta är nära förknippade med varandra. Vid en fartygsolycka inleds räddningsarbetet med sjöräddning och med att rädda människor. Följande insats är mycket ofta att förhindra eller bekämpa miljöskador, särskilt i skärgården men även på öppet hav.

Gränsbevakningsväsendet utvecklar prestationsförmågan beträffande sjöräddning och bekämpning av miljöskador på havet bland annat med hjälp av övningsverksamhet. I projektet OILSAREX förenas alla dessa: sjöräddning, bekämpning av miljöskador och övningsverksamhet. Multilateral, internationell övningsverksamhet förbättrar den praktiska prestationsförmågan som helhet och myndighetssamarbetet i Östersjöområdet. Det är mycket viktigt att samarbete övas i praktiken så att man kan ingripa i en eventuell verklig olycka så effektivt som möjligt.

Projektet OILSAREX fokuserar på att utveckla planeringen, genomförandet och utvärderingen av övningsverksamheten. Då planeringen och utvärderingen av övningsverksamheten utvecklas, förbättras Östersjöområdets och Finlands nationella prestationsförmåga beträffande sjöräddning och bekämpning av miljöskador på havet. Detta förbättrar i sin tur sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön.

Övningsverksamhetskonceptet som uppstår som resultat av projektet är en flexibel modell som kan utnyttjas när olika övningar planeras, ordnas och utvärderas. Under projektets gång testades och utvärderades konceptet till exempel under internationella table top- och samarbetsövningar.

Projektet fick finansiering ur utrikesministeriets fond för samarbetet i Östersjön, Barentsområdet och det arktiska området (IBA) och leddes av staben för Gränsbevakningsväsendet. 

Video: I Finland ordnades en gemensam övning i bekämpning av olje- och fartygskemikalieolyckor "BALEX DELTA 2021" (youtube.com)

Mer information:

[email protected]

OILSAREX logotyp    Logotyp utrikesministeriet.