Gränsbevakningsväsendet är en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen som består av medlemsstaternas, nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen och återsändandeverksamheten samt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Gränsbevakningsväsendet deltar med sin personal och sin utrustning i verksamheten som bedrivs av den fasta kåren för europeiska gräns- och kustbevakningen som inrättats för Frontex.

Med hjälp av samarbetet med myndigheterna i grannländerna upprätthålls stabiliteten vid gräns- och havsområdena, bekämpas olaglig inresa till Finland och annan gränsöverskridande brottslighet, upprätthålls situationsbilden, säkerställs smidigheten i gränsövergångstrafiken och upprätthålls samarbetsberedskapen med tanke på havsolyckor.  Med gränsbevakningstjänsten i Ryssland behandlas gränsärendena av gränsfullmäktige.  Samarbetet med de gränsande grannländerna omfattar också myndigheterna i Estland, Sverige och Norge.   

I det multilaterala gräns- och havssäkerhetssamarbetet framhävs också samarbetsformerna inom Östersjöområdet och det arktiska området.

Läs även: Gränsbevakningsväsendet agerar som ordförande för forumet för kustbevakning i Nordatlanten (North Atlantic Coast Guard Forum, NACGF) år 2023.