Gränsbevakningsväsendets värden och etiska regler

Värderingar som styr Gränsbevakningsväsendets verksamhet. I vårt arbete följer vi etiska regler som grundar sig på våra värderingar.  
 

Värden

Våra värderingar är yrkeskunnighet, pålitlighet och samarbetsförmåga. Läs mer om hur värderingarna syns i vårt dagliga arbete: 

 

Gör dig förtrogen med de etiska reglerna: Etiska regler