Inträdeskrav till grundkursen för gränsbevakare 

Så här söker du till kursen

 1. Fyll i ansökan i Valtiolle.fi tjänsten. 
 2. Skicka dina bilagor via e-post till [email protected]. Kontrollera att du får ett automatiskt svar – det betyder att de bilagor du har skickat har mottagits. Här hittar du ansökningsblanketten och information om nödvändiga bilagor: Bilagor till ansökan och ansökningsblanketten.
 3. Vänta på kallelse till inträdesprovet. Sökandena som kallas till inträdesprovet för grundkursen för gränsbevakare väljer vi ut på basis av betygspoängen och tilläggspoängen. Antagningspoängen finns i ansökningsguiden (pdf).
 4. Förbered dig inför inträdesprovet: idrotta och repetera språk. Kom också ihåg att du i den andra delen av inträdesprovet måste visa upp ett högst sex (6) månader gammalt läkarintyg (läkarutlåtande om hälsotillståndet dvs. T-blanketten) och ett högst tolv (12) månader gammalt intyg över nordiskt simkunnighetstest (pdf).
 5. Delta i inträdesprovet. Du kan delta i inträdesprovets första del på flera orter runt om i Finland. Den andra delen ordnas i Imatra. Den första delen består av ett Coopers test och språktest. I den andra delen bedöms sökandens lämplighet, dvs. psykologiska test och en intervju som görs av gränsbevakningsmän. 
 6. Vänta på beslutet. Chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner studerandena till grundkursen för gränsbevakare i antagningsordning. Antagningsordningen bildas utifrån sökandenas antagningspoäng och lämplighet. Gräns- och sjöbevakningsskolan hänvisar sökandena som antagits till kursen till en rekryteringsundersökning som görs innan kursen inleds.
   

Bilagor till ansökan och ansökningsblanketten

Fyll i ansökan i Valtiolle.fi tjänsten. Vid behov kan man även skicka ansökan per post. Fyll i ansökan och skicka med bilagorna. 

Skicka ansökan till adressen:

Raja- ja merivartiokoulu
Rekrytointi
Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

Sökanden är själv ansvarig för att ansökan kommer fram innan ansökningstiden går ut. Ansökningar som kommer efter det tas i beaktande först i ansökningen till följande kurs.

Bifoga följande till ansökan:

 • kopia av körkortet
 • kopia av avgångsbetyget från gymnasiet och/eller yrkesutbildning
 • kopia av studentbetyget
 • kopia av arbetsintyg (arbetsavtal ersätter inte arbetsintyg)
 • eventuell intyg om tjänstemannasvenska eller -finska, om det är avlagt annars än vid annan högskolan
 • eventuella andra betygskopior (t.ex. högskoleexamen samt motsvarande internationell examen)
 • kopia av militärpasset
 • kopia av ledarens/manskapets tjänsteintyg och personutvärdering
 • för sökande med ledarutbildning kopia av betyget från underofficers- eller reservofficersskolan
 • intyg över beväringstjänst, om beväringstjänsten ännu pågår
 • kopia av sidan med personuppgifter i ett utländskt pass, om sökanden också har andra medborgarskap.

Skicka inte läkarintyget och intyg över nordiskt simkunnighetstes (pdf) per post tillsammans med ansökningsdokumenten utan ta det med dig till inträdesprovet!

Inträdesprov till grundkursen för gränsbevakare

Vi väljer sökandena till inträdesprovet på basis av betygs- och tilläggspoängen samt personens lämplighet. Antagningspoängen finns i ansökningsguiden (pdf). Alla sökande får ett e-postmeddelande om huruvida de kallas till inträdesprovet eller inte. 

Inträdesprovet består av två delar: den första delen består av ett 12 minuters löptest och ett språktest. Den andra delen består av en intervju som görs av gränsbevakningsmän och en lämplighetsbedömning (psykologiskt test).

Antagning till utbildningen

Chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner studerandena till grundkursen för gränsbevakare enligt lämpligheten och antagningspoängen.