Inträdeskrav till grundkursen för gränsbevakare 

Så här söker du till kursen

Länken till valtiolle.fi tjänsten publiceras vecka 5.

 1. Fyll i ansökan i valtiolle.fi tjänsten. Ansökningstiden tar slut 24.4.2022.
 2. Bifoga alla nödvändiga bilagor. Vid behov kan du komplettera bilagorna fram till ansökningstidens slut. Här hittar du ansökningsblanketten och information om nödvändiga bilagor: Bilagor till ansökan och ansökningsblanketten.
 3. Vänta på kallelse till inträdesprovet. Sökandena som kallas till inträdesprovet för grundkursen för gränsbevakare väljer vi ut på basis av ansökningspoängen.
 4. Förbered dig inför inträdesprovet: idrotta och repetera språk. Kom också ihåg att du i den andra delen av inträdesprovet måste visa upp ett högst sex (6) månader gammalt läkarintyg (läkarutlåtande om hälsotillståndet dvs. T-blanketten).
 5. Delta i inträdesprovet. Inträdesprovet ordnas vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. Inträdesprovet består av två delar: den första delen består av ett Coopers test och språktest. I den andra delen bedöms sökandens lämplighet, dvs. psykologiska test, en intervju som görs av gränsbevakningsmän och ett simkunnighetstest. 
 6. Vänta på beslutet. Chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner studerandena till grundkursen för gränsbevakare i antagningsordning. Antagningsordningen bildas utifrån sökandenas antagningspoäng och lämplighet. Gräns- och sjöbevakningsskolan hänvisar sökandena som antagits till kursen till en rekryteringsundersökning som görs innan kursen inleds.
   

Bilagor till ansökan och ansökningsblanketten

Vid behov kan man även skicka ansökan per post. Fyll i ansökan och skicka med bilagorna. 

Skicka ansökan till adressen:

Raja- ja merivartiokoulu
Rekrytointi
Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

Sökanden är själv ansvarig för att ansökan kommer fram innan ansökningstiden går ut. Ansökningar som kommer efter det tas i beaktande först i ansökningen till följande kurs.

Bifoga följande till ansökan:

 • kopia av körkortet
 • kopia av avgångsbetyget från gymnasiet och/eller yrkesutbildning
 • kopia av studentbetyget
 • kopia av arbetsintyg
 • eventuella andra betygskopior (t.ex. högskoleexamen samt motsvarande internationell examen)
 • kopia av militärpasset
 • kopia av ledarens/manskapets tjänsteintyg och personutvärdering
 • för sökande med ledarutbildning kopia av betyget från underofficers- eller reservofficersskolan
 • intyg över beväringstjänst, om beväringstjänsten ännu pågår
 • kopia av sidan med personuppgifter i ett utländskt pass, om sökanden också har andra medborgarskap.

Skicka inte läkarintyget per post tillsammans med ansökningsdokumenten utan ta det med dig till inträdesprovet!

Inträdesprov till grundkursen för gränsbevakare

Vi väljer sökandena till inträdesprovet på basis av ansöknings- och tilläggspoängen samt personens lämplighet. Alla sökande får ett e-postmeddelande om huruvida de kallas till inträdesprovet eller inte. 

Inträdesprovet består av två delar: den första delen består av ett 12 minuters löptest och ett språktest. Den andra delen består av en intervju som görs av gränsbevakningsmän, en lämplighetsbedömning (psykologiskt test) och ett simkunnighetstest.
 

Antagning till utbildningen

Chefen för Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänner studerandena till grundkursen för gränsbevakare enligt lämpligheten och antagningspoängen.

Om du har frågor som gäller ansökan kan du kontakta oss: 

[email protected]
tfn 0295 429 034