Kajanalands gränsbevakningssektion ansvarar för gränssäkerheten i Kajanaland och Koillismaa i norra Österbotten, som en del av Finlands interna säkerhetssystem. Gränsbevakningssektionen har cirka 200 anställda och sektionen ansvarar för övervakningen av 406 kilometer av riksgränsen mellan Finland och Ryssland.

Inom gränsbevakningssektionens område finns fem gränsbevakningsstationer och fyra internationella gränsövergångsställen, varav två ligger vid landgränsen och två på flygplatser. Staben för gränsbevakningssektionen finns i Kajana. 

Gränsbevakningssektionens verksamhetsmiljö är typisk för skogsterrängen i Kajanaland och Koillismaa med sina myrar, vattendrag och skogklädda höjder. Avstånden är långa och de vidsträckta områdena är glest bebodd vildmark. Utöver gränskontrollarbetet vid gränsövergångsställena, patrulleringen vid riksgränsen och den tekniska gränsövervakningen utför sektionen numera också tillsynsuppgifter på vägarna i gränsområdet och i kommuncentra. Försvarsuppgifter såsom tryggande av den territoriella integriteten och upprätthållande av försvarsberedskapen är en naturlig del av gränsbevakningssektionens verksamhet. 

Utöver sina gränsövervakningsuppgifter deltar Kajanalands gränsbevakningssektion i produktionen av nödvändiga säkerhetstjänster i glesbygden, såsom polisuppdrag och första insatser, som stöd för andra myndigheter.

Organisation

Kommendören för Kajanalands gränsbevakningssektion är överste Tuomas Laosmaa. Han basar för staben i Kajana som leds av en biträdande kommendör samt fem gränsbevakningsstationer som leds av gränsbevakningsstationens chef.Till staben i Kajana hör gränsbyrån, personalbyrån och ledningscentralen.

Gränsbevakningsstationerna finns i Kuusamo, Kortesalmi, Suomussalmi, Vartius och Kuhmo. Totalt har Kajanalands gränsbevakningssektion cirka 200 anställda. Dessutom arbetar teknisk och administrativ personal i Kajana under staben för Gränsbevakningsväsendet.