Gränsbevakningsväsendets informationstjänst och bibliotek betjänar i första hand Gränsbevakningsväsendets personal och samarbetspartner. Andra kunder ombedes ta kontakt med informationstjänsten för att avtala om ett besök på förhand.

Biblioteket lånar ut band till andra bibliotek, myndigheter och organisationer. Till privatpersoner lånas banden ut som fjärrlån via andra bibliotek. Offentligt material kan fritt läsas i läsesalarna.

Bibliotekets samlingar är indelade enligt hyllklassificering som baseras på UDK-klassificeringssystemet. Ämnesområdena är bl.a. allmän vetenskap och kunskap, samhällsvetenskaper i allmänhet och rättsvetenskap i synnerhet, lagstiftning samt offentlig förvaltning. Krigsstrategi och militärvetenskap, utbildning, undervisning, ledning samt trafik och sjöräddning hör också till de centrala ämnena. I biblioteket finns dessutom läseexemplar av kunskapsprovsarbetena som gjorts för skolan.

Kontaktuppgifter

Gräns- och sjöbevakningsskolan
Information Service
Niskapietiläntie 32 D
55910 IMATRA

Tel. 0295 429 000
Fax 0295 411 567
vp.tietopalvelu(a)raja.fi