Gränsmuseet öppnades i Imatra år 1989. Det presenterar Gränsbevakningsväsendets och de finska gränsernas historia samt gränsmännens arbete och liv allt från år 1919. Gränsmuseet fokuserar på den historia som anknyter till övervakningen av landgränserna samt Gränsbevakningsväsendets luftfart. Basutställningen innehåller rikligt med bildmaterial, föremål samt miniatyrmodeller från Finlands gränser. Förutom basutställningen ordnar Gränsmuseet temautställningar. Anläggningar som anknyter till gränsbevakningen presenteras på museets två hektar stora uteområde.

Gränsmuseet har till uppgift att bevara till Gränsbevakningsväsendets historia och verksamhet hörande traditioner, forska i den historia som anknyter till föremålen samt ordna utställningar och undervisning. Gränsbevakningsväsendets museiverksamhet stöder Gränsbevakningsväsendets värdegrund, främjar utvecklandet av gränsmannaandan samt förbättrar för sin del kännedomen om Gränsbevakningsväsendet.