Gränsmuseet är ett nationellt museum som presenterar Gränsbevakningsväsendets historia. Vi koncentrerar oss på verksamheten på land och i luften: museet sparar och presenterar historia i anslutning till Gränsbevakningsväsendets övervakning av landgränserna, flyg- och räddningsverksamhetens historia samt gränstruppernas krigstida historia. Gränsmuseets utställningslokaler ligger nära östgränsen på Immola kasernområde i Imatra. 

Gränsmuseet inledde sin verksamhet som Gränsbevakningsväsendets interna undervisningsmuseum 1989, men det visade sig snart att intresset för museet var så stort att det var klokt att göra det tillgängligt för den stora allmänheten. Gränsmuseets utställning är öppen sommartid och under övriga tider enligt överenskommelse. 

Att trygga Finlands gränser har varit Gränsbevakningsväsendets främsta uppgift ända från början, men under årens lopp har verksamheten förändrats och utvecklats kraftigt. Gränsmuseet berättar på ett mångsidigt sätt om organisationens olika skeden och uppgifter under mer än hundra år. 

Gränsbevakningsväsendets marina verksamhet presenteras på Sjöbevakningsmuseet i Maritimcentret Vellamo i Kotka, där även Gränsbevakningsväsendets flygmateriel har ställts ut.

Välkommen till Gränsmuseet!

Besök våra webbutställningar: