Gränsmuseet är ett nationellt museum som presenterar Gränsbevakningsväsendets historia. Vi koncentrerar oss på verksamheten på land och i luften: museet sparar och presenterar historia i anslutning till Gränsbevakningsväsendets övervakning av landgränserna, flyg- och räddningsverksamhetens historia samt gränstruppernas krigstida historia. Gränsmuseets utställningslokaler ligger nära östgränsen på Immola kasernområde i Imatra. 

Gränsmuseet inledde sin verksamhet som Gränsbevakningsväsendets interna undervisningsmuseum 1989, men det visade sig snart att intresset för museet var så stort att det var klokt att göra det tillgängligt för den stora allmänheten. Gränsmuseets utställning är öppen sommartid och under övriga tider enligt överenskommelse. 

Att trygga Finlands gränser har varit Gränsbevakningsväsendets främsta uppgift ända från början, men under årens lopp har verksamheten förändrats och utvecklats kraftigt. Gränsmuseet berättar på ett mångsidigt sätt om organisationens olika skeden och uppgifter under mer än hundra år. 

Gränsbevakningsväsendets marina verksamhet presenteras på Sjöbevakningsmuseet i Maritimcentret Vellamo i Kotka, där även Gränsbevakningsväsendets flygmateriel har ställts ut.

Följ med gränsbevakarna i Immola

Gränsmuseet, som ligger på det historiska kasernområdet i Immola, Imatra, har förnyats. Den nya basutställningen Finlands beskyddare – Gränsbevakningsväsendet i gränssäkerhetens kärna förr och nu öppnar för allmänheten tisdagen den 11 juni 2024.  Utställningen är öppen under sommaren fram till den 3 augusti samt söndagen den 11 augusti, då vi firar Museivägsdagen.

Utställningen framskrider kronologiskt från Finlands självständighet till nutidens Nato-Finland. Utställningens fokus ligger på gränsbevakarnas egna erfarenheter från olika tidsperioder. Utställningen avslöjar hur gränssäkerhetsarbete har utförts, vilka hot som har funnits och hur man har försökt bemöta dem.

Gränsmuseet berättar om Gränsbevakningsväsendet som säkerhetsmyndighet. Hur grundades det och hur har man kommit fram till nuläget.

Det nya Gränsmuseet berättar om allt detta på ett modernt sätt med hjälp av dagens utställningsteknik. Material och innehåll från Gränsbevakningsväsendets historia, som tidigare inte har presenterats för allmänheten, visas upp. Till dessa hör exempelvis avhoppar- och spionagefallen längs östgränsen under kalla kriget. Det finns mycket att se för museibesökaren, men även saker att göra: besökaren får till exempel testa hur passkontroll fungerar.

Välkommen till Finlands modernaste myndighetsmuseum!

Besök våra webbutställningar: