Projektet EU-HYBNET fokuserar på att förbereda sig inför och bekämpa hybridhot

Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET) är det första europeiska projektet som fokuserar uttryckligen på beredskap inför hybridhot och bekämpning av dessa samt på utveckling och uppbyggnad av ett europeiskt nätverk inom detta område. Gränsbevakningsväsendet har rollen som utomstående expert i projektet.

Med hybridpåverkan avses samordnad och synkroniserad verksamhet där en statlig eller icke-statlig aktör strävar efter att påverka beslutsfattandet i mållandet med hjälp av många olika metoder. Det kan till exempel vara fråga om cyberattacker, informationspåverkan samt ekonomiska, militära eller politiska påtryckningar.

Bekämpning av hybridhot kräver samarbete

Målet med projektet är att stärka de europeiska aktörernas förmåga att bekämpa hybridhot. En viktig uppgift för att nå detta mål är att utöka nätverket av aktörer i detta område. Sådana aktörer är bland annat myndigheter och beslutsfattare, företag som är verksamma i branschen samt forskningsinstitut (inklusive högskolor) samt organisationer.

Avsikten att utöka projektets europeiska aktörs- och samarbetsnätverk (EU-HYBNET Pan-European Network) så att det även omfattar andra än de partner som deltagit i projektet ända från beredningsskedet.

Information om projektet

Projektets huvudpartner är Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Utöver yrkeshögskolan Laurea och Kompetenscentret deltar 23 andra organisationer från 16 olika länder. Projektet EU-HYBNET, som finansieras av Europeiska kommissionens program Horisont 2020, är femårigt och har en totalbudget på 3,5 miljoner euro.

Läs mer på projektets engelskspråkiga webbplats: www.euhybnet.eu.

EU-HYBNET logotyp.