I en farlig situation kan du kontakta sjöräddningscentralerna per telefon eller med det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS). 

Förbindelserna mellan sjöräddningscentralerna och fartyg i nöd samt sjöräddningsenheterna som är verksamma till havs fungerar i regel med hjälp av nöd- och arbetskanalerna för maritima VHF-radiotelefoner samt DSC-enheter för digitala selektivanrop. Myndighetsradionätet (VIRVE) används främst för olika anmälningar som stöder verksamheten samt för kommunikation med landbaserade myndigheter.

Sjöräddningens riksomfattande larmnummer: 0294 1000

Radiokommunikation

I Finland har man byggt upp det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS), som baserar sig på fjärrstyrda basstationer. Radiosystemet i fråga används av sjöräddningens båda ledningscentraler. Systemet omfattar hela Finlands sjöräddningsansvarsområde som område A1 eller A2.

Kustradionätet som sjöbevakningssektionernas ledningscentraler använder består av följande basstationer:

 • VHF-radionätet (havsområde A1)
  22 fjärrstyrda VHF-basstationer utmed Finlands kust
 • MF-radionätet (havsområde A2)
  4 fjärrstyrda MF-basstationer utmed Finlands kust

Internationella nödfrekvenser som i första hand ska användas i nödradiotrafiken:

 • VHF-DSC kanal 70
 • VHF kanal 16
 • MF-DSC frekvens 2187,5 kHz 

Utöver ovan nämnda system används också:

 • Myndighetsradionätet (VIRVE)
 • Luftfartsradion (frekvenserna 121,5 och 123,1 MHz)

Sjöräddningscentralernas kontaktuppgifter

Västra Finlands sjöräddningsdistrikt
Sjöräddningscentralen MRCC Åbo
PB 16 (Hertig Johans parkgata 21)
20101 Åbo
Jour 24 h/dygn
Larmnummer +358 294 1001
MAS-tjänster +358 294 1006
Telefon (ej brådskande) +358 294 1005
Fax +358 295 411 598
Inmarsat-C 423002211 (AOR-E)
S-post mrcc(at)raja.fi
Radioanrop Sjöräddningen Åbo
MMSI 002301000

Finska vikens sjöräddningsdistrikt
Sjöräddningsundercentralen MRSC Helsingfors
Vilhonvuorenkatu 6
00500 Helsingfors
Jour 24 h/dygn
Larmnummer +358 294 1002
Telefon (ej brådskande) 0294 1100
Fax +358 295 411 099
E-post mrsc.helsinki(at)raja.fi
Radioanrop Sjöräddningen Helsingfors
MMSI 002302000