Vi tar emot ett stort antal förfrågningar. Använd denna webbplats för aktuell information. Vi kan inte ge enskilda instruktioner via våra telefontjänster. Kom ihåg att Gränsbevakningsväsendet inte ger tillstånd till inresa i förväg.

1. Allmänt

2. Inresa till Finland

3. Genomfart

4. Flygtrafik