Helheten Smarta gränser innebär en automatisering av gränsöverskridningar, registrering av gränsöverskridningsuppgifter i hela EU och att visumfria passagerare från tredjeländer, dvs. från länder utanför Europeiska unionen, registreras på förhand på internet.

Flygbolag, rederibolag och trafikidkare som transporterar grupper med buss ska försäkra sig om att en person har visum eller resetillstånd.

Ändringarna gäller inte finska medborgare eller andra Schengenländers medborgare. 

Mer information