Gräns- och sjöbevakningsskolan är Gränsbevakningsväsendets läroanstalt med verksamhet i Imatra och Åbo. Läroanstalten som har ett internationellt nätverk erbjuder undervisning i gräns- och sjösäkerhet samt bedriver forskning. Gräns- och sjöbevakningsskolan är också den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex samarbetsläroanstalt.

Gräns- och sjöbevakningsskolan ger grund-, vidare- och kompletteringsutbildning för Gränsbevakningsväsendets personal samt kompletteringsutbildning för samarbetsmyndigheterna. Utbildning ges både på finska och svenska. Gräns- och sjöbevakningsskolan svarar för den nationella rekryteringen av gränsbevakare och för specialgränsjägarutbildningen som ges för Gränsbevakningsväsendets beväringar.