Hoppa till innehåll

Tillträde till gränszonen förutsätter tillstånd – saker som jägare och bärplockare ska beakta nära gränsen

Utgivningsdatum 9.8.2023 10.41 | Publicerad på svenska 14.8.2023 kl. 14.10
Pressmeddelande
Kuvassa on Rajavartiolaitoksen partioauto ja keltainen kyltti jossa lukee

Finlands östgräns skyddas av en gränszon som underlättar upprätthållandet av gränssäkerheten och gränsövervakningen. I terrängen har gränszonen markerats med gränszonstavlor, bommar och gula cirklar som fästs på träd. Markeringarna är viktiga att beakta, eftersom du kan få ett straff om du rör dig inom gränszonen utan tillstånd.

Ansök om tillståndet i god tid

Man kan ansöka om tillstånd till att röra sig inom gränszonen. Gränszonstillståndet beviljas, om det på grund av till exempel boende, näringar eller hobbyer finns ett godtagbart skäl samt såvida användningen av rätten i tillståndet inte uppenbarligen äventyrar upprätthållandet av gränsordningen eller gränssäkerheten. I tillståndsansökan ska det motiveras varför verksamheten måste ske inom gränszonen. 

Gränszonstillstånd ansöks i första hand elektroniskt. Anvisningarna finns på Gränsbevakningsväsendets hemsidor. Det är viktigt att tydligt anteckna uppgifter om den planerade verksamheten och personerna samt eventuellt bifoga dokument för ytterligare information, som till exempel kartskisser. Ärendet behandlas smidigare med en noggrant utarbetad ansökan. Ta alltid med dig gränszonstillståndet då du rör dig inom gränszonen. 

Överväg innan du tar med hunden och följ anvisningar

Jägare uppmanas att undvika släppa hundar lösa nära gränsen, så att hundarna inte i misstag hamnar på den ryska sidan. Vilt rör sig ofta till den ryska sidan och hundarna följer efter dem. I enlighet med Finlands och Rysslands gränsordningsavtal ska man sträva efter att förhindra husdjur från att överskrida riksgränsen.

Om en jägare med hund märker att hunden har försvunnit i närheten av riksgränsen, lönar det sig att meddela om händelsen till gränsbevakningssektionens ledningscentral (länk till kontaktuppgifter). På samma sätt ska man meddela ledningscentralen om skadat vilt går in på eller stannar inom gränszonen.

De som jagar med hund rekommenderas att tydligt markera ägarens kontaktinformation på hundens utrustning innan jakten börjar. Informationen hjälper till vid eventuella situationer där hundar har överskridit gränsen. Lösa hundar som träffas inom gränszonen förs till hittedjurshem. Alla hundar som varit på den ryska sidan rapporteras till en veterinär i Finland. 

I gränszonstillståndet kan man bevilja rätten till att inneha och använda skjutvapen, ammunition samt explosiva ämnen inom gränszonen. Gränsbevakningssektionen bifogar ytterligare anvisningar till de godkända besluten. Anvisningarna gäller genomförandet av jakten så att man inte skjuter mot den ryska sidan och så att arbetssäkerheten för de gränsbevakare som rör sig inom området inte äventyras. 

Man behöver också tillstånd att plocka bär och svamp inom gränszonen

Även då man plockar naturens gåvor ska man beakta att man inte oaktsamt vandrar över till gränszonen. I princip beviljas inte tillstånd för att plocka bär och svamp inom gränszonen, förutom då personen administrerar en fastighet inom gränszonen.

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande