Hyppää sisältöön

Rajavyöhykkeelle vain luvalla – Rajan läheisyydessä huomioitavia asioita metsästäjille ja marjastajille

Julkaisuajankohta 9.8.2023 10.41
Tiedote
Rajavartiolaitoksen partioauto ja keltainen kyltti jossa lukee

Suomen itärajaa suojaa rajavyöhyke, joka helpottaa rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja rajavalvontaa. Maastoon rajavyöhyke on merkitty kylteillä, puomeilla ja puissa olevilla keltaisilla merkeillä. Merkit kannattaa huomioida, sillä luvatta vyöhykkeelle meneminen on rangaistavaa.

Muista hakea lupa hyvissä ajoin

Rajavyöhykkeellä liikkumiseen voi hakea lupaa. Lupa myönnetään, jos siihen on esimerkiksi asumisesta, elinkeinosta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä toiminta vaaranna rajajärjestystä tai rajaturvallisuuden ylläpitämistä. Lupahakemuksessa tulee perustella, miksi toiminnan tulee tapahtua juuri rajavyöhykkeellä. 

Rajavyöhykelupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta. Lupahakemukseen on hyvä kirjata tarkasti tiedot suunnitellusta toiminnasta ja henkilöistä sekä mahdollisesti liittää mukaan lisätietoa antavia asiakirjoja, kuten karttapiirroksia. Huolellisesti tehty hakemus sujuvoittaa asian käsittelyä. Myönnetty rajavyöhykelupa tulee pitää mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa. 

Käytä koiraa harkiten ja seuraa ohjeita

Metsästäjiä kehotetaan välttämään koirien irti päästämistä rajan läheisyydessä, jotta koiria ei päätyisi vahingossa Venäjän puolelle. Riistaeläimet liikkuvat usein Venäjän puolelle ja koirat seuraavat perässä. Kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset on pyrittävä estämään Suomen ja Venäjän rajajärjestyssopimuksen perusteella.

Jos metsästävä koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnanrajan läheisyydessä, asiasta kannattaa ilmoittaa alueellisen rajavartioston johtokeskukseen. Samoin on toimittava myös tilanteessa, jossa haavoittunut riistaeläin menee tai jää rajavyöhykkeelle.

Koiralla metsästävien kannattaa merkitä koiran varusteisiin selkeästi omistajan yhteystiedot ennen metsästyksen aloittamista. Tiedot auttavat mahdollisissa koirien rajanylitystilanteissa. Rajavyöhykkeellä tavatut irtokoirat toimitetaan löytöeläintarhaan ja kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa myös eläinlääkärille.

Rajavyöhykeluvassa voidaan myöntää oikeus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä. Rajavartiosto liittää hyväksyttyjen päätösten liitteeksi ohjeet metsästyksen toteuttamiseksi siten, ettei ammuta Venäjän puolelle eikä alueella liikkuvien rajavartijoiden työturvallisuus vaarannu. 

Rajavyöhykkeelle ei lähtökohtaisesti myönnetä lupia marjastukseen ja sienestykseen

Myös luonnonantimia poimiessa tulee kiinnittää huomiota siihen ettei poimija epähuomiossa kulje rajavyöhykkeelle. Rajavyöhykkeelle ei lähtökohtaisesti myönnetä rajavyöhykelupia marjastukseen ja sienestykseen, ellei keräilijä hallinnoi kiinteistöä rajavyöhykkeellä.

Lataa puhelimeesi 112-sovellus

Muista myös ottaa mukaan ladattu puhelin 112-sovelluksella varustettuna. Hätätilanteessa, kun hätäpuhelun soittaa sovelluksen kautta, sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. 

Raja - tiedote Rajavartiolaitos