Kuva tarinoita rajalta -kirjan kannesta.

Rajamme Vartijain Säätiö

Rajamme Vartijain Säätiö on perustettu vuonna 1992. Säätiö myöntää palkintoja, apurahoja ja avustuksia, tukee tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää juhlia ja muita aatteellisia tilaisuuksia, perustaa tai ylläpitää perinnettä turvaavia kokoelmia ja laitoksia ja tukee muistomerkkihankkeita.
 

Säätiön tehtävät

Rajamme Vartijain tehtävät on määritelty sen säännöissä. Säätiön tehtävä on: 

  • palkita Rajavartiolaitoksen palveluksessa kunnostautuneita henkilöitä
  • tukea Rajavartiolaitoksen henkilöstön opintoja
  • tukea Rajavartiolaitoksen ja Suomen sotien 1939-1945 raja- ja merivartiojoukkojen perinteiden vaalimista
  • tukea vaikeuksissa olevia rajavartiomiesten omaisia ja rajaseudun asukkaita

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Käytännön asioita hoitaa hallituksen kutsuma asiamies.

Avustus- ja tukipyynnöt

Rajamme Vartijain Säätiö maksaa vuonna 1995 lakkautettuun Rajavartiolaitoksen hautausavustuskassaan kuuluneiden omaisille hautausavustuksen erikseen määritellyllä tavalla.

Avustus- ja tukipyynnöt pyydetään lähettämään osoitteella:

Rajamme Vartijain Säätiön asiamies
Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3
00131 HELSINKI

Lisätietoja säätiöstä ja sen toiminnasta antaa säätiön asiamies, majuri Sami Mattila, sami.mattila(at)raja.fi, puh. 0295 421314