Säätiön tehtävät

Rajamme Vartijain tehtävät on määritelty sen säännöissä. Säätiön tehtävä on: 

  • palkita Rajavartiolaitoksen palveluksessa kunnostautuneita henkilöitä
  • tukea Rajavartiolaitoksen henkilöstön opintoja
  • tukea Rajavartiolaitoksen ja Suomen sotien 1939-1945 raja- ja merivartiojoukkojen perinteiden vaalimista
  • tukea vaikeuksissa olevia rajavartiomiesten omaisia ja rajaseudun asukkaita

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Käytännön asioita hoitaa hallituksen kutsuma asiamies.

Avustus- ja tukipyynnöt

Avustus- ja tukipyynnöt pyydetään lähettämään osoitteella:

Rajamme Vartijain Säätiön asiamies
Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3
00131 HELSINKI

Lisätietoja säätiöstä ja sen toiminnasta antaa säätiön asiamies, komentaja Pentti Alapelto, pentti.alapelto(at)raja.fi, puh. 0295 421351.