Muistilista Itäpisteellä vierailijalle

  • Voit vierailla Itäpisteen katselupaikalla ilman rajavyöhykelupaa.
  • Reitti ajoneuvojen pysäköinti- ja kääntöpaikalta Virmajärven rantaan Rotary -paalulle on merkitty ja eristetty narulla. Eristetyn alueen ulkopuolella kulkee rajavyöhyke. Älä poikkea eristetyltä reitiltä. 
  • Huomioi, että Virmajärven vesialueelle meno on kiellettyä. 
  • Saat valokuvata ja videoida reitillä ja kohteella. 
  • Alueella ei saa ilmailla tai ilmakuvata. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että et saa lennättää minikopteria tai lennokkia alueella ilman Puolustusvoimien antamaa lupaa.

Lisätietoja: